Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bilder på olika konstverk som ska uppfylla syftet att skapa möjlighet för möten och samtal

Almedalen får ett konstverk i Ing-Marie Wieselgrens anda

Publicerad 2023-06-26 10:49
Almedalen ska få en ny konstnärlig gestaltning – en plats för demokratiska
möten och samtal, med syfte att föra Ing-Marie Wieselgrens arbete vidare.
Nu har allmänheten chansen att vara med och tycka till om vilket konstverk
som ska pryda Almedalen.
 
Under Almedalsveckan 2022 hände det som inte fick hända. Ing-Marie Wieselgren, engagerad och ständigt återkommande Almedalsbesökare, miste livet på Donners Plats.
 
- Ing-Marie beskrivs av alla som kände henne som en närvarande, medmänsklig, inlyssnande och mycket empatisk person som satte avtryck i alla sammanhang som hon befann sig. Samtidigt var hon inte rädd att lyfta det som är svårt och utmanande i samhället, säger Mia Stuhre, verksamhetsledare Almedalsveckan.
 
För att hedra Ing-Marie Wieselgren och fortsätta i hennes anda, har Region Gotland beslutat att skapa en konstnärlig gestaltning i Almedalen som bjuder in till möten och samtal. Tre separata skissunderlag har tagits fram av konstnärer, där det färdiga konstverket ska bjuda in besökarna till att stanna upp och reflektera.
 
- Besökarna ska känna sig välkomna att sätta sig ner och samtala, fortsätter Mia. Med inspiration av Ing-Marie Wieselgrens gärning och citat föra det öppna samtalet vidare. Arbetet har skett i nära samarbete med familjen Wieselgren och konstnärerna har också mött en av familjens representanter.
 
Ett av konstverken kommer att uppföras innan Almedalsveckan 2024. Konstnärerna förblir anonyma tills juryn beslutat vilket verk det blir.
Under Almedalsveckan får allmänheten möjlighet att tycka till om vilket av dessa tre verk de tycker bäst uppfyller syftet: En plats att möta varandra. Efter sommaren fortsätter Region Gotlands arbetsgrupp med processen, som leder oss fram till ett nytt konstverk i Almedalen 2024.