Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Miljödiplomering

Miljödiplomerade evenemang markeras i programmet eftersom vi vill lyfta arrangörernas bidrag. Vilka evenemang som är miljödiplomerade är sökbart i programmet. 

För att ett evenemang ska miljödiplomeras måste minst två insatser från varje delområde genomföras. Miljödiplomeringen har reviderats och nu krävs fler insatser för att nå miljödiplomeringen. 

Produkter och marknadsföring

 • Kontorsmaterial och övrigt förbrukningsmaterial är miljömärkt eller används inte alls
 • Trycksaker som delas ut på evenemanget är tryckt på miljövänligt papper med miljövänlig metod eller delas inte ut alls
 • Ingen marknadsföring av evenemanget sker genom utdelning av flygblad eller broschyrer
 • Ingen marknadsföring sker genom utdelning av reklamprodukter som innehåller batterier eller har onödigt kort livslängd

Avfall och källsortering

 • Köp av minst en plastprodukt är aktivt bortvald
 • Nästan allt material/produkter återanvänds eller lämnas för återbruk
 • Avfall från evenemanget källsorteras
 • Engångsmaterial är komposterbart eller används inte alls

Mat och dryck

 • Mat och dryck som serveras innehåller ekologiska råvaror
 • Mat och dryck som serveras innehåller närproducerade råvaror
 • Mat och dryck som serveras innehåller etiskt/socialt märkta råvaror
 • Vatten som serveras är lokalt kranvatten*
 • Ingen servering av mat eller dryck sker i samband med evenemanget*

Tjänster och underleverantörer

 • Frågor kring att minska miljöpåverkan, t.ex. genom att minska plastanvändningen, ställs till minst en underleverantör
 • Vid resor och transporter i samband med evenemanget använder arrangören kollektivtrafik (flygbuss, buss och miljötaxi), fossilfritt fordon, cykel eller promenad
 • El som används under evenemanget kommer från förnybara källor
 • Platsen för evenemanget kyls eller värms inte av mobil kyl- eller värmeanläggning. 

* Ett resurssnålt evenemang som inte serverar annat än gotländskt kranvatten eller ingen servering alls klarmarkerar hela "Mat och dryck".