Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Tillgänglighet

Almedalsveckan står för att vara öppet och tillgängligt för alla. Det innebär att vi tillsammans skapar evenemang som är tillgängliga för så många som möjligt. 

När vi pratar om tillgänglighet i Almedalssammanhang handlar det om att skapa förutsättningar för så många som möjligt att delta. Det kan finnas begränsningar, eftersom hela arrangemanget sker i en medeltida miljö, men vi uppmanar alla att försöka göra sitt bästa. Det är arrangören som ansvarar tillgänglighet vid varje enskilt evenemang. 

Symboler i programmet visar tillgänglighet

I ansökan till det officiella programmet markerar arrangören vilka tillgänglighetsaspekter som uppfylls. I programmet visas tillgängligheten med symboler i anslutning till evenemangsinformationen:

Tillgänglighetssymboler i programmet: teleslinga, syntolkning, teckenspråkstolkning, entré tillgänglig för rullstol, toalett tillgänglig för rullstol, textning och webbsändning.

Symbolerna från vänster till höger. Översta raden visar teleslinga, syntolkning och teckenspråkstolkning. Den undre raden visar symbolerna för entré tillgänglig för rullstol, toalett tillgänglig för rullstol, textning av digitala sändningar och webbsändning.

Teleslinga

Teleslinga eller annan teknisk utrustning för personer med nedsatt hörsel. 

Syntolkning

Evenemang som har syntolkning.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkskunnig person, teckenspråksversion eller annan teknisk utrustning som har samma funktion finns. 

Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Entré har inte trappa alternativt finns den en ramp med lutning på maximalt 1:12. Om dörr, dörrbredd minst 80 cm bred. Om tröskel, maximalt 2,5 cm hög.

Toalett tillgänglig för rullstol

Dörrbredd minst 80 cm. Om tröskel maximalt 2,5 cm. 

Evenemanget textas

Evenemanget textas. Att textning finns syftar i första hand till evenemang som är digitala via Almedalsveckan Play. 

Webbsändning

Evenemanget genomförs även digitalt och finns på Almedalsveckan Play. Textning rekommenderas. 

Tillgänglighet för dig som besökare

De arrangörer som erbjuder tillgänglighetstjänster eller anordna sina evenemang i tillgänglighetsanpassade lokaler markerar detta och det är också sökbart i det officiella programmet.

Om du som besökare vill närvara på ett evenemang som exempelvis saknar tolktjänster kan du kontakta din hemkommun eller din region för att höra hur de ställer sig till att se Almedalsveckan som vardagstolkning och därigenom stå för kostnaderna. 

Mer om tillgänglighet

Skriv ut programmet

Programmet hittar du via programmet på hemsidan och i appen Almedalen Just Nu. Önskar du att ha programmet i handen finns det möjlighet att få tag i programmet via en pdf som du lätt kan skriva ut. 

Läs mer om: 

Fysisk begränsning av tillgänglighet

Världsarvet Visby är en medeltida stad vilket innebär en från början fysiskt begränsad tillgänglighet. Visby är belägen i en backe och gator och gränder i innerstaden har en beläggning av gatsten med springor och ojämnheter. För att öka tillgängligheten har delar av gatubeläggningen jämnats till och trottoarkanter fasats av i området runt Almedalen samt de stora gångstråken.

Tillgängliga lokaler

Den stora efterfrågan på lokaler under veckan innebär att många platser som används inte i första hand är anpassade för mötesverksamhet och därför kan ha begränsad tillgänglighet. Det ställer krav på arrangörer att komplettera och anpassa så att alla kan delta. 

Begränsning av fordon

För att underlätta framkomligheten och öka säkerheten är delar av innerstaden samt hamnen avstängd för fordonstrafik. Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in i området och har tillgång till avgiftsfria parkeringsplatser. 

Läs mer om: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på Skeppsbron i höjd med Korsgatan. Platserna är avgiftsfria. Dessa parkeringsplatser nås via den bemannade bommen vid södra infarten i hamnen.

Läs mer om: 

Tolktjänster

Som arrangör kan du möjliggöra för tolkning av ditt evenemang – teckenspråkstolkning, skrivtolkning och syntolkning finns att beställa. 

Några leverantörer av tolktjänster:

Teleslinga och annan hörteknik

Som arrangör kan du göra det möjligt att fler kan höra vad ni säger med hjälp av teleslinga eller annan hörteknik. 

Några leverantörer av teleslingor

Myndighet för tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet har samlat riktlinjer kring tillgänglighet för bland annat skriftlig information och tillgängliga konferenser på sin webbplats. Där finns även annan information som stöd för arrangörer i arbetet med att skapa evenemang tillgängliga för alla.

Läs mer hos myndigheten:

Tillgänglighetsrådet och Funkisam

Almedalsveckan samarbetar med Tillgänglighetsrådet Region Gotland och Funkisam Gotland för att Almedalsveckan i stort ska bli mer tillgänglig. Vi bidrar alla till att göra Almedalsveckan tillgänglig för så många som möjligt. 

Region Gotlands informationsansvar

Att öka tillgängligheten för Almedalsveckans besökare är ett prioriterat område för Region Gotland. Vi arbetar främst med informationskanalerna:

Webbplatserna almedalsveckan.info samt programmet 

Webbplatserna har i grundfunktionen talade Webb samt webbläsarens möjlighet till större text. Webbplatsen är tillgänglighetsgranskad i verktyget Validator.

Webbplatsen almedalsveckanplay.info

Webbplatserna har i grundfunktionen talade Webb samt webbläsarens möjlighet till större text. Mer information om tillgängligheten på Playplattformen finns här.

Appen Almedalen Just Nu

Appen finns både för iOS och Android. Smarta telefoner har i sina grundutföranden funktioner för till exempel större text