Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Källsortera, återvinna och återbruka

Region Gotland och Almedalsveckan arbetar med att skapa ett hållbart arrangemang och du som arrangör är en viktig del i arbetet.  

Avfall och återbruk

Uppstår avfall i samband med ert evenemang som behöver lämnas på återvinningscentral så hittar du den på Östra Törnekvior i Visby. Där kan du lämna skrymmande avfall, träavfall etc. Vi uppmuntrar dock att man som arrangör tänker på att skapa ett så hållbart arrangemang som möjligt och därmed inte generera något avfall. Använd gärna återvunnet material som kan återbrukas.

Efter att Almedalsveckan avslutats finns kanske saker kvar som ni inte vill forsla med er tillbaka. Om materialet kan återanvändas kan Röda Korset gärna hämta för återförsäljning i sina butiker. Kontakta Röda Korset Gotland för att komma överens om tid och plats för hämtning. Det finns även en återbrukscontainer på Visby återvinningscentral där man kan lämna återanvändbara produkter i samband med att man slänger övrigt avfall. 
 
Röda Korset Gotland
Telefon: 0498-28 83 09
E-post: hamta@rkgotland.se

Arrangör som hyr lokaler, trädgårdar och restauranger

Fastighetsägaren har alltid ansvar för hämtning av avfall vid den egna fastigheten och har i sitt abonnemang reglerat hur ofta hämtning sker och vilken typ av sortering som gäller. Om mängden avfall ökar kan fastighetsägaren kontakta Region Gotlands kundtjänst och beställa ytterligare hämtningar eller göra ändringar i sitt abonnemang. Som arrangör kan ni gärna kontakta den ni hyr av innan ni kommer och fråga hur de källsorterar sitt avfall.

Arrangör som har fått markupplåtelse av Region Gotland

Du som arrangör med markupplåtelse från Region Gotland får tre olika säckar för sortering av avfall. Var noga med att källsortera ditt avfall inför att det ska hämtas. I dessa säckar kan du sortera ut papper, plast och blandat restavfall. Mer information om hur och var du lämnar dina säckar kommer i det välkomstbrev som skickas tillsammans med tillståndshandlingarna för din markplats   

Återvinningsstation

På Holmen finns en återvinningsstation där du kan slänga ditt sorterade avfall. Fraktionerna som kan lämnas här ser du i nedan lista.

Exempelvis kan du lämna: 

  • Glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier
  • Tidningar
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar