Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Tränar demokratifitness i Almedalen, skylt med Almedalsveckans spelregler

Demokratifitness

Demokrati är du och jag i vardagen i varje möte med andra människor. Hur du agerar är något som du kan träna, praktisera och därmed något som du kan bli bättre på. Demokratifitness fokuserar på att stärka dina demokratiska muskler.

Varför demokratifitness?

Almedalsveckan är en demokratisk mötesplats för alla som genom dialog, utbyte och det oväntade mötet bidrar till att utveckla vårt samhälle. Vi strävar efter att alla möten genomsyras av Almedalsveckans spelregler som innebär att vi håller ett gott diskussionsklimat, ett öppet sinne, att aktivt lyssna på varandra samt att vi argumenterar och har fokus på åsikter.

Demokratifitness är ett träningsprogram på 30 minuter där du blir guidad genom övningar för att du ska stärka dina demokratiska muskler. Under Almedalsveckan 2019 genomfördes träningstillfällen för första gången vilket var mycket uppskattat.

Grundare av demokratifitness

Demokratifitness är framtaget av den danska ideella föreningen Demokratiscenen tillsammans med We Do Democracy och Byens hus - Roskilde. De har identifierat ett antal demokratiska muskler och utvecklat träningsprogram som nu börjar spridas i Europa. Syftet med demokratifitness är att stärka demokratin, från person till person genom muskel efter muskel. 

Demokratiska muskler

Att leva i en demokrati, att leva efter demokratins spelregler, är färdigheter som vi behöver träna, praktisera och underhålla. Vi pratar om demokratiska muskler. Dessa kan tränas, och därmed blir vi starkare när vi deltar i det demokratiska samtalet.

Aktivt lyssna

I en demokrati söker vi ständigt lösningar och ibland behöver du fokusera på lyhördhet framför argumentation. Genom att aktivt lyssna, reflektera och ställa frågor ökar du din förståelse för andra.

Oenighet

I en demokrati är det naturligt att vara oeniga i sakfrågor, utan att du för den skull blir arg eller känner dig sårad. Det viktiga är att visa hänsyn mot varandra trots eventuella meningsskiljaktigheter. 

Empati

I en demokrati behöver du kunna sätta dig in i andras perspektiv och förstå var den andres argument kommer ifrån. Ett bra samtal bygger på att känna empati för sin motpart och visa ömsesidig respekt. 

Verbal trygghet

I en demokrati behöver du våga säga vad du tycker och våga delta i debatten. Det ska råda ett gott samtalsklimat där du ska kunna känna verbal trygghet när du deltar i en diskussion och uttrycker dina åsikter.

Åsikt

I en demokrati behöver du följa din åsikt och ta ställning. Du behöver tänka igenom vad du står för och varför du tycker på det viset, eftersom det blir dina argument i samtalen. Din åsikt är värdefull, använd den. 

Aktivist

I en demokrati behöver du gå från ord till handling för att förverkliga det du tror på. Aktivister brinner för sin sak, brinn du också. Visa att du engagerar dig i din sak och står upp för din åsikt. 

Kompromiss

I en demokrati kommer du aldrig att få genom din vilja fullt ut. Fokusera istället på att vara lösningsorienterad och nå fram till en kompromiss som fler kan ställa sig bakom, då kompromisser blir ett sätt att stärka samarbetet.

Mobilisering

I en demokrati behöver du få med dig andra på det du tror på, men du behöver även ha förmågan att följa andra. Genom att presentera genomtänkta argument kan du skapa större förståelse för din åsikt och mobilisera gruppen.

Mod

I en demokrati behöver du ha mod att säga vad du tycker, mod att ta kritik och bli ifrågasatt, mod att hålla kvar din åsikt. Allas röster och åsikter räknas, så visa mod att uttrycka din och stå upp för andras.

Nyfikenhet 

I en demokrati behöver du din nyfikenhet för att du ska förstå andra och lära dig om deras åsikter. Våga fråga och kliv in i samtalet med ett öppet sinne, då fördjupas bilden och din kunskap utökas.