Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild på publikhav under Almedalsveckan med texten Alla röster ska höras ovanpå

Alla röster ska höras!

Publicerad 2023-01-30 10:14
Tillhör du en ideell organisation som till exempel representerar unga, äldre, personer i utanförskap, nysvenskar eller personer med funktionsvariationer? Låt oss tillsammans se till att Alla röster ska höras!
Ansök om att vara en del av Almedalsveckan i parken i Almedalen tillsammans med Region Gotland.
 
Alla är välkomna att ansöka om att medverka med evenemang. De krav vi ställer är att de röster som vanligtvis inte kommer till tals i Almedalen i år ska fylla luften. 
Mål och syfte
Målet är att sätta upp en scen för evenemang skapade av organisationer som kanske inte annars kan medverka som arrangörer i Almedalen. Under 2022 började vi i liten skala och Almedalsveckan fick i uppdrag att sätta samman ett program med evenemang som skulle ske i parken. I år har vi utvecklat uppdraget till att evenemang kommer kunna genomföras under Almedalsveckans alla fem dagar, fortsatt under temat Alla röster ska höras!
Tema
Temat för arrangemanget är Alla röster ska höras! Det är ett tema som gärna kan inkludera EU frågor med tanke på Sveriges ordförandeskap som pågår fram till sista juni. Det kan också vara seniora organisationer som vill lyfta sina medlemmars röster. Vi vill hitta ideella organisationer som lyfter civilsamhällets röster under temat Alla röster ska höras!
 
Vi söker därför ideella organisationer som representerar unga, äldre, personer i utanförskap, nysvenskar eller personer med funktionsvariationer, för att nämna några grupper. Låt oss tillsammans se till att Alla röster ska höras!
Praktisk information 
Region Gotland går in som medarrangör och erbjuder 1,5 timme i det tält som annars används av partierna under deras del av dag. 1,5 timmar är den totala tiden från när du kommer till när du ska ha lämnat tältet i det skick det var när du kom. Det kommer att finnas enklare teknik och viss annan utrustning i tältet. Förutom detta erbjuds även kostnadsfri medverkan i det officiella programmet. Det finns också möjlighet att få råd och stöd kring genomförandet.
Kriterier för medverkan med evenemang i parken i Almedalen 
De här, mer specifika, kriterierna syftar till att sätta ramen för medverkan i det som sker i parken i Almedalen, där Region Gotland ansvarar för arrangörskapet. Kriterierna syftar till att ge vägledning till handläggare som har som uppgift att ta fram förslag på program/evenemang i Almedalen.
 
Region Gotland och medverkande arrangörer och evenemang förbinder sig att:
  • Följa det årligen fastställda tema, som ska belysa aktuella samhällsfrågor
  • Vara tillgängligt, kostnadsfritt och öppet för alla
  • Bidra till ett hållbart arrangemang
  • Främja samhällets demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och skyldigheter
  • Arrangör/medarrangör ansvarar för att evenemanget följer gällande svensk lagstiftning, till exempel ordningslagstiftning, diskrimineringslagstiftning, upphovsrättslagstiftning och varumärkeslagstiftning, m fl

Följande godkänns inte för medverkan i parken i Almedalen:

  • Arrangör som står för antidemokratiska eller våldsbejakande budskap
  • Evenemang som säljer eller lanserar en vara eller tjänst, eller som enbart visar upp en verksamhet
Varför söker vi medarrangörer? 
Vi vill stärka Almedalen som demokratisk mötesplats för politiska samtal. Det finns grupper som inte kan komma till tals lika enkelt som många av våra fantastiska arrangörer och besökare. Det kan vara grupper som kanske inte har samma resurser som många andra, det kan vara personer som gör skillnad i sitt närområde men som inte har haft möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet till andra.
 
Från 2022 tar Region Gotland ett större ansvar för vad som händer i parken i Almedalen genom att bli arrangör. De aktiviteter som ska genomföras i Almedalen ska stärka de politiska och demokratiska samtalen. 
Vad händer efter att jag skickat in min ansökan? 
Samtliga ansökningar sammanställs och lämnas till politiken för beslut. Antalet evenemang är begränsat, vilket innebär att några väljs ut för att genomföra evenemang i parken i Almedalen. För att låta så många röster som möjligt höras, kanske vi kontaktar dig för att se om det kan vara aktuellt att gå ihop med en annan organisation.