På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Mark Almedalsveckan

Mark och Stadsmiljö Region Gotland

Telefon: 0498-26 93 10, val 2
E-post: mark.almedalsveckan@gotland.se
E-post: trafik.almedalsveckan@gotland.se

Telefontid: se Almedalsveckans öppettider

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Markplatser och taxa

Markplatser är de platser som är placerade på offentlig mark och de finns bland annat på Donnersgatan, Tage Cervins gata, Cramérgatan, Hamnplan, Hamngatan, Skeppsbron, Strandvägen och på Holmen i Visby hamn.

Markplatser under Almedalsveckan 2022

Vi planerar för en Almedalsvecka på plats i Visby, och upplåter därför markplats i Almedalsområdet. Vi påbörjar handläggningen närmare årsskiftet men du kan ansöka om markupplåtelse. Använd då de nummer som du ser på kartan som referens när du skickar in din ansökan till polisen.

Tänk på att kartan är interaktiv och uppdateras i realtid. När en markplats bokas ändras färgen från grön till röd. Det innebär att platsen du helst vill ha kan vara tingad av någon annan arrangör så skriv gärna in alternativ i din ansökan till polisen, vilka andra platser du kan tänka dig.

Nytt för 2022

Sänkt marktaxa - Beslut är taget att sänka marktaxan för de mindre ytorna, vilket innebär att det är samma kostnad per kvadratmeter och dag oavsett hur stor eller liten ytan är. 

Upplåts för fem dagar - Markplatserna närmast Almedalen upplåts för fem dagar och då åtar sig arrangören att bemanna upp sin monter/träffpunkt under dessa fem dagar. Önskas kortare medverkan kan område i 100- och 600-serien bokas för kortare period.

Luftigare område - Även om restriktioner har upphört och vårt samhälle har gått tillbaka till en mer normal tillvaro vill vi ändå säkra upp att alla som rör sig i Almedalsområdet känner sig trygga och säkra. Därför ser vi över hur vi kan förhindra trängsel, exempelvis genom att ha större utrymme mellan markplatserna, visa på alternativa vägar att röra sig på i Visby innerstad och tillsammans med arrangörerna uppmana till att hålla avstånd.

Kriterier för aktiviteter på offentlig plats - Det som sker på offentlig plats i Almedalsområdet ska ha fokus på samhällsfrågor. Detta tydliggörs i de nya kriterierna som är beslutade och börjar gälla från och med 1 januari 2022. Syftet är att stärka Almedalsveckans roll som demokratisk mötesplats för samtal och dialog om samhällsfrågor.

Karta över markplatser

Kartan som gäller för Almedalsveckan nästkommande år publiceras under oktober och handläggningen av de inskickade ansökningarna påbörjas i november. Slutliga beslut om tillstånd ges dock inte förrän efter årsskiftet eftersom taxorna ska revideras utifrån en indexuppräkning.

När kartan är aktuell är de platser som är lediga alla dagar i veckan är grönmarkerade, de som är fullbokade är rödmarkerade och de som är bokade någon eller några dagar är gulmarkerade.

Varje markplats har en sifferkod som du finner på kartan, den kan användas som ett önskemål i din ansökan via polisen. Har du frågor om platsernas storlek, placering och funderingar kontakta Almedalsveckan. 

Marktaxa

Taxan för upplåtelse av offentlig plats på Gotland beslutas av Tekniska nämnden, Region Gotland. Priserna gäller för 2022.

138 kronor per dag och kvadrat i centrala lägen. Östercentrum, Hästgatan, Donnersplats, Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins gata och Strandvägen inklusive dess närhet.

111 kronor per dag och kvadrat i andra lägen.
Holmen, söder om nuvarande hamnkontoret eller motsvarande plats utanför centrala lägen. 

Faktura för markupplåtelsen skickas direkt till arrangören i samband med att polistillståndet utfärdats.

Sidan uppdaterad: 6 maj 2022
Ansvarig för sidan: Almedalsveckan

Translation

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Choose the language in the menu to the right.

English