Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Pressmeddelande - Almedalsveckan 2021 arrangeras som en hybrid vecka

Publicerad 2020-11-19 13:26
Huvudarrangörsgruppen har, i samråd med Region Gotland, beslutat att nästa års Almedalsvecka ska genomföras. Huvudspåret är att den anordnas i Visby med fokus på digitala evenemang - det blir en hybrid Almedalsvecka.
En hybrid Almedalsvecka 2021 bygger på digitala möten som sänds från Visby. Arrangörerna sänder från olika studios/lokaler i Visby och de äger ansvaret för sina evenemang, precis som under alla andra Almedalsveckor. 2021 samlas alla sändningarna under en gemensam portal som Almedalsveckan äger.
 
- Almedalsveckan bygger på möten mellan människor. Det senaste året har lärt oss att vi kan kombinera våra sätt att mötas. Vårt mål är att arrangera Almedalsveckan på ett sätt som är anpassat efter hur rekommendationerna kring covid-19 ser ut i sommar och vi vill se på möjligheterna, inte begränsningarna. Fysisk eller digital - framtiden handlar om båda två. Vi måste anpassa oss för framtiden, säger Lisbeth Bokelund, avgående ordförande i huvudarrangörsgruppen.    
 
Digitala sändningar från Visby med möjlighet att ta in publik, går att växla upp till fysiska möten om restriktionerna släpper i vår. Det går också att växla ner till helt digitala evenemang, utan krav på var i landet man sänder ifrån.
 
- För att inte arrangörernas planering ska bli lidande utifrån den osäkerhet som råder, tog vi beslutet att Almedalsveckan 2021 ska utgå från hybrida evenemang med digital sändning men också för publik om möjligheten finns utifrån rådande rekommendationer. Vi ser Almedalsveckan som en viktig mötesplats för det demokratiska samtalet i hela Sverige, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande och tillika representant för värden Region Gotland.
 
Under Almedalsveckan 2021 kommer att antal studios att finnas tillgängliga i Visby med omnejd. Arrangörer som så önskar kan nyttja dessa i stället för att planera allt själv.
 
- Vi hoppas och tror att det kan bli en sommar som gör det möjligt att träffas. I så fall ger det en guldkant till de evenemang som är en del av det officiella programmet, säger Lisbeth Bokelund, avgående ordförande för huvudarrangörsgruppen.
 
Region Gotland arbetar tillsammans med den gotländska besöksnäringen under rubriken ”Säkra möten på Gotland”. Målet är att ta fram gemensamma riktlinjer för hur vi ska genomföra Almedalsveckan, både inomhus såväl som utomhus på ett säkert sätt.
 
- I dagsläget ser vårt upplägg ut att vara samma som både Folkemödet på Bornholm/Danmark och ArendalsUka i Norge valt i planeringen för sina demokrativeckor 2021, säger Mia Stuhre, projektledare för Region Gotlands värdskap för Almedalsveckan.
 
Almedalsveckan 2021 invigs den 4 juli, med Kristdemokraternas dag och avslutas den 11 juli i samband med att Socialdemokraternas dag.