Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild på två personer, en med röd väst och en uniformerad polis.

Trygghetsskapande åtgärder för Almedalsveckan

Publicerad 2024-05-21 15:11
Nu förstärks säkerheten ytterligare kring Almedalsveckan. Finansieringen sker genom befintliga investeringsmedel som uppgår till 1,6 miljoner kronor och de trygghetsskapande åtgärderna kommer att kunna användas vid kommande stora möten och evenemang på Gotland.
På senare år har säkerhetsfrågor kring stora evenemang fått ökad uppmärksamhet med tanke på både ökade besökarantal och den generella hotbilden mot offentliga evenemang globalt. Gotland har en lång erfarenhet av att stå som värd för nationella arrangemang och Region Gotland arbetar nära med Polismyndigheten och andra berörda organisationer med att ge Almedalsveckans besökare och arrangörer en trygg upplevelse.
 
Arbetet som nu görs är en fortsättning på det som gjordes inför och under förra årets demokrativecka. Det bygger bland annat på de rekommendationer som gavs av den europeiska antiterroristgruppen som under Almedalsveckan 2023 utvärderade det preventiva säkerhetsarbetet.
 
– Det demokratiska samhället förväntar sig att vi tar höjd för hur det ser ut i världen idag. Region Gotland förstärker säkerheten, ett led i arbetet med att bevara och utveckla Almedalsveckans öppenhet och tillgänglighet för alla intresserade, säger Jonatan Ahdrian som är säkerhetsansvarig för arrangemanget Almedalsveckan.
 
Flera av förra årets nyheter återkommer även 2024. Inför Almedalsveckan 2023 introducerade Region Gotland och Polismyndigheten Almedalsvärdar som en del i att öka trygghet och säkerhet på den demokratiska mötesplatsen. Det blev höga omdömen från både arrangörer och journalister när de ombads bedöma hur de upplevde tryggheten i Almedalsområdet.
 
– Arrangörerna satte i snitt 9,0 på en tiogradig skala på frågan om hur trygga de kände sig när de rörde sig i Almedalsområdet. Journalisterna gav snittbetyget 8,7 på samma fråga. Dessa omdömen är viktiga för oss, men än viktigare för att de demokratiska samtalen ska kunna fortsätta i Almedalen, säger Almedalsveckans verksamhetsledare Mia Stuhre.