Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Vita tält, beachflaggor och människor som rör sig i stadsmiljö

Almedalsveckan 2023 i korthet

Publicerad 2023-12-06 09:00
Nöjda arrangörer, fler som kan rekommendera Almedalsveckan än tidigare år, höga betyg kring säkerhetsarbetet och känslan av ett tryggt Almedalen samt gott betyg till Almedalskontoret för bra support. Så kan vi summera Almedalsveckan 2023.

Varje år görs en rapport där vi som summerar och analyserar allt som vi får till oss från samtal, avstämningsmöten, utvärderingsenkäter och vad vi ser står skrivet om Almedalsveckan i diverse olika medier.

Detta samlar vi i en rapport som vi mer än gärna delar med oss av till alla som är intresserade. 

Vi kommer att presenterar de olika delarna under de kommande månaderna och börjar med arrangörernas bedömning av Almedalsveckan som helhet.

Uppfyllde förväntningarna
Den allmänna bedömningen bland arrangörerna ligger på en något lägre i år än 2022. De gav ett genomsnittligt betyg på 7,8 (jämfört med 8,0 från 2022 och 7,6 från 2019) när de uppmanades ge sin bedömning av Almedalsveckan som helhet. 
Fler rekommenderar Almedalsveckan
En viktig temperaturmätning över hur man uppfattar Almedalsveckan och vilken betydelse den spelar är dels hur nöjda arrangörer och deltagare är med veckan men framförallt om man kan rekommendera andra att besöka/delta under Almedalsveckan. Andelen som kan tänka sig att rekommendera andra 93,2 procent vilket kan jämföras med 88,3 för 2022 och 82,8 procent 2019.
Fler evenemang av ideella föreningar och intresseorganisationer
20,4 procent av samtliga evenemang arrangerades av ideella föreningar och 11,5 procent av intresseorganisationer, vilket tillsammans blir 31,9 procent, vilket är en ökning från 2022 (som då var 29,1 procent) 
 
Företag/näringslivsorganisationer arrangerade totalt 37,3 procent av samtliga evenemang, vilket är en ökning från 2022 och 2019.
9,3 procent av evenemangen arrangerades av statliga myndigheter, landsting och kommun, vilket är en minskning jämfört med de senaste åren.
Deltog mer än tre dagar i snitt
Resultatet från enkäten visar att de arrangörer som svarade på frågan om hur många dagar organisationen deltog under Almedalsveckan 2023 i snitt stannade 3,6 dagar. Närmare 30 procent svarade att de var på plats alla fem dagar och endast 6,8 procent medverkade en dag.