Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bilden visar entréskylten som står innan man går in i Almedalen. Skylten har ett AlmedalsA och texten Almedalen, en plats för demokrati, en plats för alla.

Almedalsveckan 2024 inleds 25 juni

Publicerad 2023-10-06 10:00
Almedalsveckan 2023 kan summeras som en väl genomförd vecka. Arrangörer gav betyget 7,8 i snitt på en tiogradig skala över hur väl veckan uppfyllde deras förväntning. Detta kan jämföras med 2022 då motsvarande betyg var 8,0.

Inför det kommande beslutet om nästa års demokrativecka har ett antal enkäter, dialoger och möten genomförts med partierna, arrangörerna, de större arenorna, allmänheten, serviceleverantörer och mediehusen i syfte att få en enhetlig bild vilken vecka som är bäst för genomförandet av  kommande Almedalsveckor.

Det finns ingen enhetlig bild

Bland de kommentarer som lämnats är det flera som tycker att de i år saknade engagemanget från politikerna. Det har också från flera håll uttryckts att det var främst onsdag och torsdag som var intensiva och att många valde att lämna Visby inför helgen.

Partierna och drygt hälften av de arrangörer som svarat på utvärderingsenkäten ser fördelar med vecka 26. Några av de större arenorna, vilka i sin tur engagerar andra arrangörer, uttrycker en oro för möjligheten att genomföra sina evenemang om det fortsätter att vara koncentrerat till två dagar. Vissa serviceleverantörer lyfter problematiken att få leveranser i tid med tanke på närheten till midsommarhelgen.

Jämfört med 2022 så är det ungefär lika många evenemang i det officiella programmet och antalet arrangörer som är med och skapar evenemang har ökat. Andelen markupplåtelser minskar sett mellan åren, så även antalet kvadratmeter som hyrdes ut 2022.

Besöksantalet var i år lägre än 2022 och uppfattningen var att det var den breda allmänheten som uteblev. Om det är en effekt av tidigareläggningen, eftervalår, omvärldsläget, förra årets tragiska händelse eller inflationen är det för tidigt att dra några slutsatser om.

Förslag till beslut
Almedalsrådet, som är det beredande organet regionstyrelsen, har enats om förslag till beslut att behålla vecka 26 även nästa år, med skillnaden att partiernas halvdagar inleds redan tisdagen den 25 juni. Direkt efter Almedalsveckan 2024 görs en ny utvärdering inför kommande års genomförande.
 
Almedalsveckan 2024 avslutas i och med sista partitalet den 28 juni, vilket innebär en fyradagarsvecka. Det slutliga beslutet tas den 31 oktober av regionstyrelsen.