Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Förfrågan - boka en ung expert

Vi är glada över att du vill bidra till att lyfta fler röster och perspektiv i den offentliga debatten. 

Välkommen att fylla i nedan formulär om du vet vilket ämne du önskar en expert, men inte vet vilken organisation du kan höra av dig till eller om det rör ett annat ämne än de som framkommer under Boka en ung expert.

Almedalsveckan skickar din förfrågan vidare till nätverket som sedan kontaktar dig. Ambition är att du får svar inom en vecka. Var gärna tydlig i din förfrågan för en ökad träffsäkerhet.

Skicka in din förfrågan med god framförhållning, inte senare än 16 juni.

Tid, eventuell ersättning och övriga praktiska detaljer anpassas sedan för varje tillfälle och görs upp mellan varje organisation och dig. 

Tänk på följande när du bjuder in unga experter till din panel: 

  • När det pratas om unga, prata i stället med unga och bjud gärna in flera unga
  • Se gärna över möjligheten till arvode eller bidrag till resa då många ungdomsorganisationer har liten budget
  • Ta kontakt och skicka gärna frågorna i förväg för optimal möjlighet att förbereda sig
  • Tänk på hur ordet fördelas under paneldiskussionen, behandla unga som en jämlik deltagare
  • Låt samtalen mellan generationer bidra till nya insikter

Tillsammans kan vi bidra till att #StoppaYouthwashing!

 

Inom vilket ämne eller ämnen efterfrågas en ung expert? *
Vilket eller vilka datum genomförs evenemanget? *
Information om evenemanget, exempelvis tider, upplägg och medverkanden. *
Arrangör och medarrangör av evenemanget*
Namn på bokare*
Telefon*
E-post*
Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna skicka en förfrågan om att boka en kompetens sparas dina uppgifter. I och med att du skickar in bekräftar du ditt samtycke att vi behandlar dina personuppgifter. Tänk på att inte lämna några känsliga eller skyddade uppgifter.

De personuppgifter du lämnar används för att skicka vidare till kontaktpersonen för administration samt till den organisation som du önskar kontakta. E-post gallras senast efter två år. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Almedalsveckan, Region Gotland, 621 81 Visby. Har du frågor om hanteringen om dina personuppgifter, se vår hemsida www.almedalsveckan.info/personuppgifter, eller kontakta oss på almedalsveckan@gotland.se. Du når vårt dataskyddsombud på 0498-26 90 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
(SPAM-kontrollfråga)*