Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Ung dialog medverkade i Alla röster ska höras

Publicerad 2023-02-20 09:25
Under Almedalsveckan 2022 deltog projektgruppen Ung dialog i nysatsningen "Alla röster ska höras", som i år kommer tillbaka i större format.
Ung dialog är ett arvsfondsfinansierat projekt som drivs av Riksförbundet Attention och som arbetar för att öka delaktighet och förbättra livsvillkor för barn med NPF som är placerade i familjehem och/eller HVB-hem (inklusive SiS). På "Alla röster ska höras" deltog två projektmedarbetare och en ungdom från vår expertgrupp, som består av ungdomar med egen erfarenhet av NPF och samhällsvård. Vi höll ett panelsamtal med representanter från SKR, Sveriges riksdag, Föreningen Sveriges socialchefer och ett HVB-hem på temat ”Hur kan vi skapa en god samhällsvård för barn och unga med NPF?”.
Fanny Ekstrand, projektledare för Ung dialog, berättar:
 
- Vi ansökte till "Alla röster ska höras" för att ge de ungdomar som deltagit i projektet och som är projektets målgrupp en röst och en möjlighet att påverka. Vi ser Almedalen som en viktig arena där personer med makt och inflytande samlas och att delta i Alla Röster Ska Höras gjorde det möjligt för oss att lyfta en utsatt och marginaliserad grupp i ett sammanhang där det kan göra skillnad på riktigt. Den möjligheten hade vi inte haft, om vi inte hade ansökt. 
 
Fanny Ekstrand fortsätter:
- Vi hade en viss oro för att det inte skulle komma några åhörare, då vi hade vår punkt på söndagsförmiddagen, men det kom många åhörare till tältet och vi fick också den representation i panelen som vi önskade. En bonus var förstås att vår punkt även fångades upp av SVT som tog en kontakt och valde att komma och filma. Vi är alltigenom glada över att ha medverkat och rekommenderar andra organisationer att ansöka!