Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild från sommarens partiledartal med publik i Almedalen och en polisperson i förgrunden

Beredskap och säkerhet under Almedalsveckan

Almedalsveckan ska vara en trygg och öppen mötesplats som bidrar till de demokratiska samtalen kan fortsätta att hållas i Visby under ett par sommardagar. Samtal och möten som bidrar till att utveckla vårt samhälle. 

Almedalsveckan har under mer än 50 år varit en viktig symbol för demokrati. En modell, som omvärlden använt som förebild, för demokratiska samtal mellan beslutsfattarna, civilsamhället, akademin, medierna och politikerna. Samtal som skett på ett informellt och personligt sätt, i Almedalen eller i någon gränd i den medeltida staden Visby.

Evenemang har ägt rum på offentlig plats, i konferenslokaler och i privata trädgårdar och den Almedalsanda som skapats har varit en viktigt del i att bygga Sveriges viktigaste demokratiska mötesplats.

Detta är något vi hoppas och vill att Almedalsveckan ska fortsätta vara, en viktig plats för de demokratiska samtalen. Omvärlden och samhället har under de år Almedalsveckan har genomförts i Visby förändrats och så även har arbetet med säkerhet och beredskap. Det som var självklart för 20 år sedan, kanske inte går att genomföra på samma sätt under 2020-talet.

För att säkerställa att våra besökare och arrangörer ska fortsätta mötas och hålla sina samtal i Visby innerstad och i Almedalen har vi inför Almedalsveckan 2023 beslutat om följande åtgärder:

  • Trygghetsvärdar på stan
  • Evenemangsvärdar
  • Samarbete med MSB
  • Utbildning med fokus på beredskap och säkerhet
  • Stärka det goda samarbetet med polisen
Trygghetsvärdar på stan

Våra trygghetsvärdar som du kommer att möta i Almedalsområdet i sommar ska vara där för att hjälpa dig att hitta, svara på frågor och vara Almedalsveckans förlängda arm i det offentliga rummet. De kommer också att få ett uppdrag att fånga upp om det händer något som kan upplevas avvikande eller oroväckande och då rapportera till oss om det de sett eller hört.

Evenemangsvärdar

Arrangörerna uppmanas att utse en eller ett par evenemangsvärdar som hälsar deltagare välkomna och håller lite extra uppsikt under genomförandet av evenemanget. Det kan vara att brand/nödutgångar inte blockeras, att antalet personer i  lokalen inte överskrider gränsen samt kan rycka in om det börjar bli en orolig stämning bland publiken. Dessa evenemangsvärdar 

Samarbete med MSB

Vi har under en längre tid använt oss av den guide som MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) tagit fram för arrangörer till större evenemang. Denna guide rekommenderar vi även arrangörer att ta del av, se länk nedan.

Utbildning med fokus på beredskap och säkerhet

Vi planerar att i samarbete med MSB erbjuda arrangörer och andra som arbetar i den offentliga miljön en utbildning i hur man ska agera om det uppstår en situation som kan upplevas hotfull eller som upplevs obekväm.

Stärka det goda samarbetet med polisen

Före, under och efter har vi under många år haft ett gott och nära samarbete med polisens olika delar. Detta vill vi och ska vi fortsätta att ha, utveckla där vi ser att vi kan arbeta annorlunda och stärka där vi ser att detta fungerar så som vi önskar. I ett led i att stärka samarbetet stärker vi upp rollen som säkerhetsansvarig för Almedalsveckan.

Bild från Almedalen med portalen som hälsar alla välkomna till en plats för politik och demokrati står i förgrunden. Två personer kramas, en tar kort och en grupp uniformerade poliser står och småpratar en bit in i Almedalen.
Vi har alla ett ansvar för genomförandet
Vi har alla ett ansvar för att Almedalsveckan ska upplevas som ett tryggt och öppet arrangemang. Alla som är medskapare till Almedalsveckan genom att till exempel genomföra evenemang i det officiella programmet ansvarar för vad som behövs göras för åtgärder inför, under och efter genomförandet av evenemanget.
 
Polisen ansvarar för säkerheten i det offentliga rummet och ska tillsammans med Almedalsveckan/Region Gotland se till att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs, som till exempel de bommar och fordonshinder som ser till att Almedalsområdet blir ett fordonsfritt område under dagtid.