Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Tillgänglighetstjänst för uppläsning av text

Publicerad 2022-06-17 15:58
Den teknik som används för att läsa upp text på programsidan fungerar inte tillfredsställande. Detta är anmält och har högsta prioritet. Felet beräknas vara avhjälpt under nästa vecka.

- Detta är något vi ser allvarligt på, säger verksamhetsledaren Mia Stuhre och fortsätter, Almedalsveckan är den demokratiska mötesplatsen för alla och då ska våra kanaler vara tillgängliga.

I början av juni lades funktionen som möjliggör att olika verktyg kan läsa upp vad som står på en webb på. Det har under den senaste veckan varit tekniska problem med den nya funktionen. Problemet har lett till att den syntetiska rösten endast läser upp delar av den information som finns i respektive evenemang i det officiella programmet.

- Felet är anmält och vi för en dialog med våra utvecklare om en lösning för att få webbsidan kodad på ett sätt så att det återigen fungerar så som vi vill att det ska, säger Mia. 

För att få en hemsida uppläst av ett digitalt verktyg krävs att hemsidan kodas på ett speciellt sätt. Det är denna kodning som håller på att justeras för att olika tillgänglighetsverktyg ska fungera. Den lösning som Almedalsveckan erbjuder, ReadSpeaker, under tillgänglighetstjänster fungerar för att få den övergripande informationen för varje evenemang uppläst.