Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Almedalsveckan strävar efter hållbarhet

Arbetet med att nå ett ekologiskt hållbart samhälle pågår ständigt på Gotland. Varje år besöks Almedalsveckan av cirka 100 000 personer. Alla är viktiga kuggar i detta arbete för att Almedalsveckan ska vara ett hållbart arrangemang och varje åtgärd som görs för att minimera miljöpåverkan är betydelsefull. 
Almedalsveckan är ett av Sveriges största utomhusarrangemang. För att skapa förutsättningar för att vara ett stort och hållbart arrangemang behöver vi besökarnas och arrangörernas hjälp. Arrangörer kan miljödiplomera sina evenemang och besökarna kan genom enkla val också vara med i hållbarhetsarbetet.
Plastbanta 
Arrangörer och besökare under Almedalsveckan uppmanas att reducera all form av plast. Det kan göras genom att ta bort give aways i plast eller hitta alternativ gjort på återanvändbar plast. Mackorna behöver inte heller svepas in i plast. Använd papper. Behövs plast användas, se till att lämna resterna i vår återvinningsstation, så att plasten kan användas igen.
Sortera rätt
I Almedalsområdet finns en tillfällig återvinningsstation. Våra arrangörer hjälper oss genom att sortera sitt avfall och lägga det i rätt fraktion. Besökarna är också en viktig del i sortering. Du hittar returstationer på olika ställen i Almedalsområdet. En avfallsstation finns på mattorget.
Biogas driver bussarna
Åk kollektivt när du ska ta dig till och från Visby. De gotländska bussarna går på gotländsk biogas, producerad av gotländska matrester.
Är du arrangör?
Då har du stor påverkan på miljön, men också stor möjlighet att genom enkla val bidra hållbarhetsarbetet. 
  • Välj produkter som är miljömärkta och undvik onödig marknadsföring
  • Välj bort plats, återanvänd material och hjälp oss att källsortera
  • Välj mat och dryck som har ingen eller mycket liten miljöpåverkan, om du behöver servera något
  • Ställ krav på underleverantörer att de bidrar, exempelvis genom att undvika plast
Arrangörer som uppfyller våra kriterier när de genomför sina evenemang lyfts av Region Gotland genom att deras evenemang blir miljödiplomerade. Kraven i miljödiplomeringen baseras på Region Gotlands övergripande miljömål.
Ekokommun Gotland
Region Gotland är en ekokommun och arbetar målmedvetet med att vara klimatneutral till 2040. I den regionala utvecklingsstrategin slås fast att Gotland ska gå före i klimatomställningen genom att minska klimatpåverkan, ställa om energisystemen, minska användandet av energi, stimulera delaktighet och genom att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
 
 
Hållbarhet utifrån andra perspektiv
Hållbart arrangemang handlar inte bara om att göra åtgärder som är bra för miljön. Det handlar också om de ekonomiska och sociala perspektiven. 
 
Ekonomiskt hållbart arrangemang
Almedalsveckan ska vara öppen och tillgänglig för alla, vilket innebär att kostnad för resa och boende får inte stänga ute de som vill delta. Det är viktigt att det finns alternativ som passar alla. 
 
Bo i skolsalar
Region Gotland hyr under Almedalsveckan ut ett fyrtiotal skolsalar för ideella organisationer till rimliga priser och det är många ungdomsorganisationer som väljer detta boendealternativ. 
 
Transparanta priser för boende
Vi erbjuder privatpersoner att utan kostnad lägga upp sina boendealternativ som besökarna sedan kan välja emellan. Det är inget krav, men vi uppskattar och uppmuntrar privatuthyrarna att vara transparanta med sina priser. Detta är ett sätt att visa på olika alternativ för boende, att det finns boende för alla.
 
Socialt hållbart arrangemang
Almedalsveckan är den demokratiska mötesplatsen för alla. Därför är det viktigt att alla vi som kan bidra till detta mål gör det. Ett sätt är att tänka på hur man sätter sina priser för boende, mat och andra servicetjänster. Ett annat kan vara att inkludera röster i samtalet som annars inte kommer till tals. 
 
På Almedalsområdet finns det, förutom de befintliga restaurangerna, även tillfälliga matområden. Där kan Almedalsbesökaren välja på rätter tillagade av krögare från hela världen. Almedalsveckan strävar efter att vara ett hållbart arrangemang, detta ser du om du besöker matområdet. Vi vill reducera all form av engångsmaterial och istället använda flergångsmaterial.  
 
Unga experter tar plats
Almedalsveckan har inlett ett samarbete med ett nätverk av femton ungdomsorganisationer som samlas under namnet #StoppaYouthWashing. Vi har gått samman i ett upprop som vi kallar Boka en ung expert. Detta ska leda till att fler unga röster blir lyssnade på debatten, för det är en sak att unga röster får höras, vi ska lyssna på dem också. 
 
Alla Röster Ska Höras
Region Gotland kommer genom uppropet Alla Röster Ska Höras, erbjuda scen och teknik utan kostnad till cirka tjugo ideella organisationer som inte tidigare har varit arrangörer under Almedalsveckan. Nu kan även deras röster få höras!