På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Översynen av Almedalsveckan är klar

Publicerad 2020-12-16 14:44
Region Gotland informerar i ett pressmeddelande att slutrapporten av den översyn kring veckans styrning och organisation som pågått under hösten nu är levererad. I rapporten finns det bland annat förslag om en kortad vecka, ändrade datum och att regionen blir arrangör istället för värd.
I syfte att stärka och säkra Almedalsveckans attraktivitet inför kommande år, beslutade regionstyrelsen i juni att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av veckans styrning och organisation. Bland annat föreslås en kortad vecka, ändrade datum och att regionen blir arrangör istället för värd.
 
Uppdraget som gick till Public Partner, ett konsultföretag som är inriktat på styrning och ledning i offentliga organisationer, är nu slutfört. Igår presenterades resultatet för regionstyrelsens arbetsutskott, huvudarrangörsgruppens representanter, distriktsordförandena för de politiskt partierna och ansvariga tjänstepersoner.
 
Utgångspunkten för översynen har varit att identifiera förslag på förändringar som säkerställer att Almedalsveckan förblir relevant och attraktiv i framtiden. En annan av utgångspunkterna har även varit att skapa förutsättningar för styrning som ger bättre förutsättningar att utveckla, säkra och fatta snabba beslut som rör bland annat veckans kärna – de politiska partiernas engagemang.
 
Bland annat föreslås att Region Gotland, som idag benämns som ”värd”, istället blir arrangör av Almedalsveckan. Idag delas ansvaret mellan två parter - Region Gotland och huvudarrangörsgruppen. En konsekvens skulle bli att huvudarrangörsgruppen löses upp och ersätts med ett Almedalsråd som placeras under regionstyrelsen.
 
I rapporten framgår att Almedalsveckan bör kortas. Idag pågår evenemanget i åtta dagar.
 
Även att tidigarelägga Almedalsveckan från vecka 27 till vecka 26, finns med som ett förslag på åtgärd. Rapporten pekar också på ett stort behov av att se över kostnadsnivån i dialog med gotländska aktörer och de som hyr ut bostäder under veckan.
 
– Det är naturligt att ett sådant viktigt och stort evenemang som Almedalsveckan måste genomgå förändringar för att hålla över tid och fortsätta vara en relevant demokratisk arena för hela Sverige, säger Eva Nypelius (C) regionstyrelsens ordförande.
 
– Nu har vi fått väldigt värdefulla perspektiv på Almedalsveckans framtid. Vi behöver en mer snabbfotad struktur och ordning i styrningen, konstaterar Lisbeth Bokelund (MP), ordförande i huvudarrangörsgruppen för Almedalsveckan.
 
– Rapporten tydliggör att vi behöver göra förändringar av Almedalsveckans styrning och organisation, och vi behöver även ytterligare tid för att ta till oss analysen och landa i vilka långsiktiga förändringar vi behöver genomföra och när de ska genomföras. Vi har nu fått ett gediget underlag för vårt fortsatta arbete, säger Peter Lindvall, regiondirektör.
 
Under första kvartalet 2021 kommer regionstyrelsen och huvudarrangörsgruppen att, med rapporten som ett viktigt underlag, fatta beslut om vilka åtgärder som kommer att vidtas.
 • Översynen av Almedalsveckan är klar 2020-12-16 14:44 Region Gotland informerar i ett pressmeddelande att slutrapporten av den översyn kring veckans styrning och organisation som pågått under hösten nu är levererad. I rapporten finns det bland annat förslag om en kortad vecka, ändrade datum och att regionen blir arrangö...
 • Programmet för Almedagen 2021!
  Programmet för Almedagen 2021! 2020-12-03 16:01 Det blir två timmar med information och inspiration. Almedalsveckan presenterar sitt arbete kring nästa års demokrativecka. Den gotländska besöksnäringen samtalar kring vilka åtgärder de har vidtagit för att arrangörer ska känna sig säkra att påbörja sin planering,
 • Välkommen till Almedagen 2021 2020-11-27 09:14 För tredje gången i rad bjuder vi in till Almedagen. Ett evenemang som syftar till att inspirera och informera om kommande Almedalsvecka.
 • Hybrid Almedalsveckan och inbjudan til digital Almedag 2020-11-20 13:04 I senaste nyhetsbrevet kan du läsa om hur nästa års Almedalsvecka är tänk att bli. En hybrid Almedalsvecka, där alla digitala sändningar samlas under en gemensam portal. En Almedalsvecka som är tillgänglig och öppen för alla, oavsett om du befinner dig på Gotland ell...
 • Pressmeddelande - Almedalsveckan 2021 arrangeras som en hybrid vecka
  Pressmeddelande - Almedalsveckan 2021 arrangeras som en hybrid vecka 2020-11-19 13:26 Huvudarrangörsgruppen har, i samråd med Region Gotland, beslutat att nästa års Almedalsvecka ska genomföras. Huvudspåret är att den anordnas i Visby med fokus på digitala evenemang - det blir en hybrid Almedalsvecka.
 • Hjälp oss att skapa nästa Almedag!
  Hjälp oss att skapa nästa Almedag! 2020-11-04 11:02 Vi planerar att genomföra en digital Almedagen 2021 i månadsskiftet november/december och behöver veta vad du vill att vi ska ta upp.
 • Hur påverkas Almedalsveckan 2021 av pandemin? 2020-10-06 12:36 I senaste nyhetsbrevet finns de tre olika scenarierna med vilka Almedalsveckan just nu planerar nästa års vecka kring. Hur det blir är ännu för tidigt att säga något om.
 • Almedalsveckans format ses över
  Almedalsveckans format ses över 2020-10-06 08:53 Arbetet med att se över antalet dagar och när i tiden Almedalsveckan, ska arrangeras påbörjas under hösten. Detta beslutade huvudarrangörerna tillsammans med Region Gotland i veckan som gick.
 • Almedalsveckans styrning ses över
  Almedalsveckans styrning ses över 2020-09-28 10:37 Under hösten pågår en utredning kring hur styrningen av Almedalsveckan kan bli tydligare, vilka roller och mandat de olika styrgrupperna har, samt hur det politiska engagemanget ska fortsätta att stärkas.
 • Planeringen av nästa års Almedalsvecka är igång!
  Planeringen av nästa års Almedalsvecka är igång! 2020-09-08 11:27 Över 60 procent av de tillfrågade arrangörerna från det officiella programmet 2019 svarar att det är troligt att deras organisation även deltar under nästa års Almedalsvecka!
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 18 december 2020
Ansvarig för sidan: Mia Stuhre

Translation

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Choose the language in the menu to the right.

English