Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Almedalsveckans format ses över

Publicerad 2020-10-06 08:53
Arbetet med att se över antalet dagar och när i tiden Almedalsveckan, ska arrangeras påbörjas under hösten. Detta beslutade huvudarrangörerna tillsammans med Region Gotland i veckan som gick.

Bedömningen som huvudarrangörsgruppen och Region Gotland har gjort är att en mer genomgripande förändring av Almedalsveckan behöver göras men att det ska få ta tid.

Det är många som berörs av en förändring av Almedalsveckan. Schemat som styr fördelning av dagar mellan partierna behöver förhandlas om och delade dagar är ett nytt sätt för partierna att använda Almedalsveckan på.

De närmare 1 700 arrangörer som är med och bidrar med evenemang i Almedalsveckans officiella program berörs också om veckan förändras.

Därför är planen att det nya formatet, med antal dagar, hur dagarna fördelas mellan partierna samt när i tiden veckan ska arrangeras, blir klart till hösten 2021.

Det nya formatet ska leda till en mer dynamisk vecka, med fortsatt fokus på det demokratiska samtalet och mötet. Alla som har varit med och byggt upp Almedalsveckan till vad den är i dag ska ha möjlighet att delta även i framtiden.

Därför kommer Region Gotland och huvudarrangörsgruppen att bjuda in till samtal, förhoppningsvis under Almedalsveckan 2021, i syfte att lyssna in alla röster som är med och bidrar till att skapa vår demokratiska mötesplats.

Nästa års Almedalsvecka invigs den 4 juli och då är det Kristdemokraternas partirepresentant som håller talet från Almedalens scen klockan 19. Detta är vad vi hoppas blir verklighet, att vi kan mötas i Visby sommaren 2021. 

Varmt välkomna!

Utdrag ur pressmeddelandet som Region Gotland skickade efter mötet där Almedalsveckan diskuterades:

Ärende 3 - Översyn och konsekvensanalys av förslag om förändrad Almedalsvecka

Regionstyrelsens beslut:
I syfte att stärka och utveckla Almedalsveckan och utifrån inkomna förslag till förändring samt huvudarrangörsgruppens beslut angående 2021, be huvudarrangörsgruppen att:
 
a) tillsammans med värden se över möjligheterna att redan inför 2021 genomföra utveckling/smärre förändringar av Almedalsveckan.
 
b) påbörja arbetet med att ta fram olika alternativ på schema och dagar för framtida Almedalsveckor.
 
Regionstyrelseförvaltningens bedömning:
En mer genomgripande förändring av Almedalsveckan behöver göras, men det är en omfattande process som måste få ta tid. Partierna behöver ta fram en modell och olika alternativ för delade dagar, dels utifrån ett rättviseperspektiv, dels utifrån eventuell påverkan av utfallet av nästa, och kommande, val.
 
En förändring med delade dagar och en eventuell tidigareläggning av Almedalsveckan innebär dels en förändring i det schema som huvudarrangörsgruppen beslutade ska gälla för innevarande mandatperiod, dels en ny överenskommelse mellan huvudarrangörerna och värden. Almedalsveckan skapas av alla organisationer som medverkar och en förändring bör också arbetas igenom med dessa medskapare. 
 
Ett beslut om en större förändring behöver kommuniceras ut i god tid, absolut senast i månadsskiftet oktober/november året innan. Tidigareläggande av kommande års vecka behöver kommuniceras ut redan i samband med genomförandet av innevarande års Almedalsvecka, för att undvika missförstånd och frustration.
 
Citat från regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Arbetet med att stärka och utveckla Almedalsveckan inför kommande år är viktigt. Större förändringar måste få ta tid och just nu pågår ett utredningsarbete för att belysa hur arrangörer, politik och olika samverkande parter ser på utvecklingen och vilka förändringar som kan stärka veckan framåt.