Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild över Almedalen med ett massor av människor som lyssnar på talet under Almedalsveckan 2018

Almedalsveckans styrning ses över

Publicerad 2020-09-28 10:37
Under hösten pågår en utredning kring hur styrningen av Almedalsveckan kan bli tydligare, vilka roller och mandat de olika styrgrupperna har, samt hur det politiska engagemanget ska fortsätta att stärkas.

Syftet med utredningen är att definiera den mest optimala styrningen av Almedalsveckan sett utifrån ett långsiktigt perspektiv och därmed även säkerställa Almedalsveckans relevans och attraktivitet som den främsta demokratiska mötesplatsen för politiska samtal i Sverige.

En styrning där både riksdagspartiernas och de lokala partiernas röst tas tillvara, och som kan hantera de förändringar som sker i omvärlden och som kan påverka genomförandet av framtida Almedalsveckor.

Det är i dagsläget många funktioner och roller som är med och skapar Almedalsveckan. Veckan har fått växa fram och utvecklas organiskt, vilken kan vara en av förklaringarna till den utveckling som skett under Almedalsveckans mer än 50 år långa historia. Denna möjlighet till demokratisk styrning är viktig att behålla.

De som är med och bidrar med sin syn på hur framtida Almedalsveckor ska styras är representanter från huvudarrangörsgruppen, regionråden på Gotland, projekt- och styrgrupp inom region Gotland, riksdagspartiernas projektledare för deras medverkan under Almedalsveckan samt några representanter från gotländska näringslivsorganisationer. Rapporten som presenterar resultatet av översynen ska vara klar till årsskiftet.