Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Beslut att se över formerna för framtida Almedalsveckor

Publicerad 2020-06-25 15:58
Region Gotland har fått ett uppdrag av de politiska styrgrupperna att se över formen för kommande Almedalsveckor, utifrån de olika förslag till förändring som inkommit.

Arbetet tar avstamp i Almedalsveckans vision - att vara en demokratisk mötesplats för alla, en magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten som bidrar till att utveckla vårt samhälle.

Under den senaste månaden har flera förslag lyfts av olika intressenter, exempelvis lyfte några riksdagspartiernas partiledningar en önskan om en kortare vecka, som med fördel kan tidigareläggas. Detta förslag kom också från den Gotlands besöksnäringen.

Framtida Almedalsveckor

Almedalsveckan 2021 är beslutad att genomföras utifrån den överenskommelse som gäller mellan värden (Region Gotland) och huvudarrangörsgruppen (de åtta partiernas lokala företrädare). Det innebär att nästa års vecka invigs söndagen den 4 juli, söndagen i vecka 26 som brukligt är, och varje parti har sin dag. Det är Kristdemokraterna som inviger veckan och Socialdemokraterna som avslutar.

En eventuell förändring av Almedalsveckan kommer att genomföras under nästa mandatperiod, med start Almedalsveckan 2023.

Region Gotland bjuder in Gotlands besöksnäring till samtal

Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) skickade i förra veckan in en skrivelse till Region Gotland där de uppmanar regionen att se över styrningen av Almedalsveckan för att skapa långsiktiga strategier och öka takten för utveckling, eftersom man uppfattar organisationen som trögrörlig.

- Det som bidrar till vad som kan tolkas som en trögrörlig organisation handlar i grund och botten om den demokratiska styrmodell som Almedalsveckan har. Att en vecka som är till för demokratin, styrs på ett demokratiskt sätt är för mig en självklarhet. Att den ska styras för ett vinstintresse, är inte lika självklart, men vi lyssnar mer än gärna på GFB, för vi ser att det kan finnas viktiga delar att samarbeta kring, menar Mia Stuhre, för vi blir starkare av att samarbeta än av att konkurrera med varandra.
 
Därför har nu Region Gotland bjudit in GFB till ett möte för att diskutera hur vi tillsammans på Gotland kan arbeta för att stärka den viktigaste veckan för demokrati och samtal som vi har i Sverige.