Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Vi gillar olika!

Publicerad 2019-06-12 14:11
Region Gotland blir medarrangör till Mångfaldsparaden. Almedalsveckans grund är att alla som vill diskutera och debattera samhällsfrågor ska ha samma förutsättningar, känna sig respekterade och välkomna till den unika demokrativeckan. Ett evenemang som står för samma värderingar som Almedalsveckan är Mångfaldsparaden, en manifestation för att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Därför går Region Gotland in som medarrangör till årets Mångfaldsparad.
- Vi ser Mångfaldsparaden som ett viktigt evenemang under Almedalsveckan, en manifestation för öppenhet och allas lika rätt och värde, säger Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande. Alla som är med i paraden visar att de delar de grundläggande värderingar som Almedalsveckan står för. Gemensamt stärker vi Almedalsveckan som den demokratiska mötesplatsen för alla!
 
Region Gotland och RFSL Gotland har under de senaste åren samarbetat inom allas lika värde och även varit ett stort stöd i regionens arbete med HBTQ-frågorna inom och utom regionens organisation.
 
- Vi har under flera år samarbetat med Region Gotland för att främja öppenhet och likabehandling genom olika utbildningsinsatser. Att de går in som medarrangör till Mångfaldsparaden ser vi som ett naturligt och värdefullt steg i vår samverkan, säger Eric Fugeläng ordförande RFSL Gotland.
 
Mångfaldsparaden har under de senare åren vuxit i omfattning och förra året var det mer än 4 000 som visade att de står för allas lika värde. Det visar på det stöd och det engagemang som finns i samhället. Som motkraft till de senaste årens närvaro av antidemokratiska organisationer.
 
- Vi har fått frågor om vad Almedalsveckan kan göra för att förstärka sin roll som demokratisk arena, att bli medarrangör till Mångfaldsparaden ser jag som en viktig del, kanske det mest optimala, säger Mia Stuhre, projektledare. Almedalsveckan bygger på att vi ska kunna ha olika åsikter, men hur långt man än står ifrån varandra, är respekten för individen det viktigaste.  
 
Regiondirektör Peter Lindvall välkomnar att alla medarbetare inom Region Gotland, som har möjlighet, ansluter sig till paraden, målet är att ha en egen stor sektion som tillsammans visar på den värdegrund även regionen står för, delaktighet, omtanke och förtroende.
 
Mer information:
Under förra året genomfördes ett arbete med att ta fram demokratiska spelregler som gäller under Almedalsveckan. Reglerna fokuserar på respekten för varandra, vara aktiva lyssnare och bra debattörer, samt även vikten att ha ett öppet sätt.
 
Region Gotland arrangerar under årets Almedalsveckan evenemang som knyter an till Mångfaldstemat, med fokus på mångfald i organisationer.