Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Formulär - service och tjänster

Beskriv vad du erbjuder kortfattat, innehållsrikt samt tydligt.  

Hållbart arrangemang 

Du är viktig för att Almedalsveckan ska vara ett hållbart arrangemang utifrån miljö, socialt och ekonomiskt. 

Var transparent

Var tydlig och öppen i vad som ingår och vad det kostar. Att vara transparent med priser är ett verktyg för att synliggöra den verkliga prisbilden och vår förhoppning är att stärka Almedalsveckan som ett ekonomisk hållbart arrangemang, därför efterfrågar vi redan här priset. Vi är måna att alla ska kunna delta under Almedalsveckan och uppmanar alla som välkomnar Almedalsbesökare/arrangörer att tänka långsiktigt och måna om vårt gemensamt goda värdskap.  

Tillgänglighet, miljödiplomering samt ramverk och kriterier

Att skapa förutsättningar att alla kan vara med samt hållbart utifrån miljön är prioriterade områden i Gotlands värdskap för Almedalsveckan. Du som erbjuder service och tjänster till våra arrangörer har förutsättningen att hjälpa arrangörerna göra rätt. Var förberedd samt håll koll genom att läsa på vad som efterfrågas. 

  • Läs mer om ramverk och kriterier för att delta (klicka här)
  • Läs mer om tillgänglighet under evenemangen (klicka här)
  • Läs mer om miljödiplomering och miljöarbete (klicka här)

Uppgifter vi önskar att du lämnar: 

  • Namn på företaget
  • Erbjuder, kan hjälpa till med skriv här vad du kan erbjuda
  • Pris - var transparent i priset, samt uppge om det är per dag, alla dagar, per tillfälle eller per timme.
  • Miljöarbete, miljödiplomering - vilka åtgärder hjälper ni till med? Reducerar plast, inga engångsartiklar, källsorterar, använder grön el etc. 
  • Vilken sida på almedalsveckan.info - ange vilken sida du vill att vi publicerar dina uppgifter. Kanske bör du listas på flera sidor. 

Har du fullbokat, kan inte hjälpa till längre, hör gärna av dig så plockar vi bort dig från hemsidan. Vi kommer att rensa listan varje år. 

Namn på ditt företag*
Erbjuder, kan hjälpa till med
Pris
Det här hjälper vi till med för att bidra till ett hållbart evenemang
Kontaktperson*
Telefon*
E-post*
Hemsida
Vilka kontaktuppgifter vill du att vi publicerar på hemsidan?*
Ort ditt företag utgår ifrån
På vilken undersida vill du finnas med på almedalsveckan.info? *
 
Läs mer om tillgänglighet, miljödiplomering samt ramverk och kriterier på sidorna:
www.almedalsveckan.info/tillganglighet
www.almedalsveckan.info/miljodiplomering
www.almedalsveckan.info/ramverkochkriterier

Behandling av personuppgifter
För att vi ska kunna publicera dina uppgifter så att arrangörerna ska kunna kontakta dig behöver vi de personuppgifter du lämnar när du skickar in formuläret. Lagliggrund för behandling av uppgifterna är att fullfölja ett avtal att publicera dina uppgifter på hemsidan. Tänk på att inte lämna några känsliga eller skyddade uppgifter.

De personuppgifter du lämnar används för att publicera dina uppgifter på hemsidan, samt kommunikation med dig inför, under och efter Almedalsveckan i din egenskap som serviceleverantör och viktig aktör. Önskar du ta bort dina uppgifter från hemsidan så kontaktar du oss så kommer vi ta bort det omgående. Uppgifterna på hemsidan gallras en gång per år, din e-post gallras efter två år då vi använder denna för kommunikation med dig. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Almedalsveckan, Region Gotland, 621 81 Visby. Har du frågor om hanteringen om dina personuppgifter, se vår hemsida www.almedalsveckan.info/personuppgifter, eller kontakta oss på almedalsveckan@gotland.se. Du når vårt dataskyddsombud på 0498-26 90 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
(SPAM-kontrollfråga)*