Tillstånd du behöver

Att arrangera ett evenemang under Almedalsveckan kan innebära att du behöver söka olika typer av tillstånd. Du behöver kanske också försäkra dig om att lokalen du ska hyra har nödvändigt brandskydd. Ha en dialog med ansvariga myndigheter så tidigt som möjligt för att ditt arbete med evenemanget ska löpa smidigt.

Tänk på att alla arrangörer ska ansöka om tillstånd för allmän sammankomst

Allmän sammankomst
Enligt ordningslagen ansvarar varje anordnare/arrangör (parti, organisation, företag eller annan) för sitt eget evenemang och hur det genomförs. En ansökan om tillstånd för, eller anmälan om, anordnande av allmän sammankomst ska göras till polisen för varje evenemang som genomförs under Almedalsveckan. Flera evenemang kan samlas i samma ansökan. Anordnaren/arrangören ansvarar för att evenemangen genomförs enligt polisens beslut.

Polisens uppdrag, enligt ordningslagen, är att se till att ordning och säkerhet upprätthålls samt att trafiken inte störs mer än nödvändigt under veckan och vid sammankomsten. Kraven på tillstånd följer den standard som normalt gäller enligt ordningslagen. Uppföljning kommer att kommer att göras på plats under Almedalsveckan.

De som ansökt om användande av offentlig plats plats ska även ansöka om allmän sammankomst om man har någon form av möte på platsen. Tänk på att ange vad seminariet handlar om/rubrik. Detta för en mer skyndsam handläggning.

Om inte tillstånd söks eller anmälan görs om allmän sammankomst är detta ett brott mot ordningslagen.

 

Användande av offentlig plats
Om du vill ansöka om att hyra mark under Almedalsveckan krävs både ansökan om användande av offentlig plats och allmän sammankomst om du kommer att ha  möten på den hyrda ytan. I ansökan beskrivs då även vad ni avser göra på den aktuella platsen. Ansökan för båda kan göras på samma blankett.


Ansök här:
Ansök om allmän sammankomst (ordningslagen)
Ansök om användande av offentlig plats (ordningslagen)
Läs mer om tillstånd och ordningslagen


Kostnad för ansökan enligt ordningslagen
För allmän sammankomst kan flera evenemang samlas i samma ansökan/anmälan. Polisen avgör om evenemanget kräver tillstånd eller om anmälan räcker. Anmälan är kostnadsfri. Kräver evenemanget ett tillstånd är kostnaden 250 kronor.

Vid användande av offentlig plats kostar ansökan 700 kronor. Ansökan om allmän sammankomst och användande av offentlig plats kan samlas i samma ansökan.

Handläggning påbörjas när ansökningsavgiften är betald.


Kontakt
Vid frågor om ordningslagen och tillstånd, kontakta rättsavdelningen, Polisregion Stockholm/Gotland.
E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Ingegerd Nordenfors, telefon,  010 – 56 345 38
Telefontid måndag-fredag 13.00 -15.00

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?