Miljöarbete och återvinning

Arbetet för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle år 2025 pågår ständigt på Gotland. Almedalsveckan tilldelades Region Gotlands miljöpris 2012 för satsningarna på miljödiplomerade evenemang. 

Almedalsveckan besöks varje år av minst 35 000 personer och varje åtgärd som minimerar påverkan på miljön är betydelsefull. Evenemang som är miljödiplomerade är märkta med ett M i programmet.
 

Som besökare kan du bidra genom att exempelvis:

 • gå, cykla och välja kollektiva alternativ exempelvis flygbussen
 • källsortera där du bor och vid de evenemang där du deltar. I Almedalsområdet finns ett flertal källsorteringsstationer samt pantamera-holkar uppställda.
 • använda kranvatten, vattenpåfyllningsstationer finns i området
 • ät och drick närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt
 • ta inte emot informationsblad och annat material du inte tänker spara


På kartan över Almedalsområde hittar du bland annat hållplatser för bussar, källsorteringsstationer och vattenpåfyllningsplatser. Om du har frågor kring hur man källsorterar kontakta gärna Kundtjänst vatten och avfall Region Gotland, kontaktuppgifter hittar du här intill.


Arrangörers val påverkar

Som arrangör har du stor påverkan på miljön. Region Gotland vill genom miljödiplomering lyfta fram arrangörer som gör goda miljöval. Kraven i miljödiplomeringen baseras på Region Gotlands övergripande miljömål. Insatserna är indelade i tre grupper och miljödiplomering kräver minst två genomförda från varje grupp. Resurssnåla evenemang kan enligt detta system också bli miljödiplomerade, det vill säga sådana som inte serverar något vid evenemanget, inte producerar något avfall och till exempel genomförs utomhus. När evenemanget är miljödiplomerat visas en M-symbol både på webbplatsen, i appen och i den tryckta programtidningen. Det är också möjligt att söka på miljödiplomerade evenemang i programmet.

Du kan läsa mer om miljödiplomeringen via länken här intill.

Som arrangör kan du även:

 • använda cateringföretag som serverar närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt, servera kranvatten
 • källsortera vid ditt evenemang, lämna sorterat avfall till återvinningsgården (mindre mängder) på hamnen
 • endast dela ut informationsmaterial till personer som vill behålla materialet, inte dela ut produkter innehållande batterier eller som har kort livslängd


Arrangörer som hyr mark av Region Gotland har grön el och daglig säckhämtning

Arrangörer som hyr mark av Region Gotland kan hämta rullar med 3 olika säckar vid Träffpunkt Region Gotland på Donners Plats.

Sortera så här:

 • Blå säck – tidningar och flygblad
 • Säck märkt Returplast – alla typer av plastförpackningar
 • Säck märkt Brännbart – övrigt avfall 
 • Wellpapp – bunta ihop och lägg intill säckarna

Region Gotland hämtar säckar och wellpapp varje dag vid din markplats. Om du behöver ytterligare säckar kan du hämta på Träffpunkt Region Gotland på Donners plats.

Retur burkar och flaskor – lämna i pantamera kärlen i området. Förpackningar av glas och metall samt batterier med mera kan du själv lämna sorterat på återvinningsgården i Visby hamn. Markytan ska lämnas städad och fri från avfall när ni avslutar ert deltagande i Almedalsveckan.


Arrangörer som hyr lokaler, trädgårdar och restauranger

Fastighetsägaren har alltid ansvar för hämtning av avfall vid den egna fastigheten och har i sitt abonnemang reglerat hur ofta och vilken sortering av avfallet man beställt. Om mängden sopor ökar kan fastighetsägaren kontakta Region Gotlands, kundtjänst för Vatten och avfall och beställa ytterligare hämtningar och göra ändringar i sitt abonnemang.

Som arrangör kan ni gärna kontakta den ni hyr av före ni kommer och fråga hur de källsorterar sitt avfall.


Hur källsortera?

Region Gotland har ställt samman en information om hur man kan källsortera olika typer av avfall. Om du har frågor kring avfall och källsortering kontakta Kundtjänst vatten och avfall Region Gotland. Du kan även läsa mer om källsortering i källsorteringsguiden och i Region Gotlands sorteringsanvisningar för matavfall och brännbart avfall. Du hittar länkar här intill till höger.


Återvinningsgård i yttre hamnen

Regionen öppnar upp en återvinningsgård i yttre hamnen där alla arrangörer kan lämna sorterade sopor. Återvinningsgården är öppen alla dagar under Almedalsveckan mellan klockan 07.00-20.00.


Lämna för återbruk

Efter Almedalsveckan avslutats finns ofta en  del saker kvar som ni kanske inte vill forsla med er tillbaka. Om materialet kan återanvändas hämtar gärna Röda Korset och återförsäljer sedan i sina butiker. Ni bidrar då till både ett hållbart samhälle samtidigt som ni stödjer lokalt social arbete på Gotland. Ring 0498-28 83 09 eller e-posta: hamta@rkgotland.se så kommer ni tillsammans överens om tid och plats för hämtning.

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?