Hyra markplats av Region Gotland

Region Gotland hyr ut mark till arrangörer som vill lyfta en specifik samhällsfråga. Under Kartor till vänster finns detaljkartor som visar vilka markytor som kan hyras inom Almedalsområdet.

Ansökningar om markplatser kan göras, från måndagen vecka 27, tidigast ett år innan. Ansökan om användande av allmän plats görs till polisen, det är den dag du betalar ansökningsavgift till polisen som gäller som ködatum. Ange i ansökan vilken markplats du vill hyra och vilken samhällsfråga du vill lyfta. Ansökningarna sänds vidare från polisen till Mark och stadsmiljö, Region Gotland, som fördelar markytorna. Kostnaden för att hyra mark baseras på ytans storlek enligt fastställd taxa.

Mark- och mötesplatser finns att hyra på bland annat Donnersplats, Donnersgatan, Cramérgatan, Hamngatan, Skeppsbron och på Holmen i Visby hamn.

Kajplats i Visby hamn hyrs ut av Region Gotlands hamnavdelning i samverkan med Visby Gästhamn, mer info här. Om du hyr kajplats kan du även hyra den intilliggande marken på kajen.

Almedalen disponeras av riksdagspartierna som är huvudarrangörer av Almedalsveckan. De disponerar hela Almedalen på sin talardag. 

Marktaxa under Almedalsveckan

Från 2017 gäller en ny marktaxa för alla som vill hyra mark av Region Gotland under vecka 27. Kostnaden baseras på antalet kvadratmeter och vilken mark som önskas. Kartorna med förslag på placering finns här.

Antal kvadratmeter

Centrala lägen
(kr/m2 och dag)

Andra lägen
(kr/m2 och dag)

1-10  kvadratmeter    225 kronor  200 kronor
11-20 kvadratmeter 200 kronor  175 kronor
21-30 kvadratmeter 175 kronor 150 kronor
31-50 kvadratmeter  150 kronor 125 kronor
51 kvadratmeter eller mer  125 kronor 100 kronor

Hyr lokaler av Region Gotland

Under veckan hyr Region Gotland även ut lokaler till ideella organisationer och andra arrangörer. Exempelvis finns det lokaler i de regionala skolorna, som St Hans, Solberga och Norrbacka skolan. Förutom lokaler för evenemang går det också i vissa fall att hyra sovsalar. Mer information om vilka lokaler som går att hyra, kostnad och kontaktuppgifter för bokning finns här.

Tillstånd för allmän sammankomst

Från 2016 måste alla arrangörer söka tillstånd för allmän sammankomst, oavsett om det är på Region Gotlands mark eller annan markuthyrare. Vad som gäller och vilka tillstånd som krävs finns här.

 

 

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?