Fordonsfri Almedalsvecka

Årets Almedalsvecka är fordonsfri. Behöver du ändå komma in med motorfordon inom området mellan kl 09-21 behöver du dispens. Dispensbefriade är endast polismyndighet, försvarsmakt, räddningstjänst, ambulans, sjukvårdstransport, diplomatregistrerade fordon, fordon med skyddspersoner samt förare och passagerare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder.

Med syfte att göra det tryggare för Almedalsveckans besökare och arrangörer är hela Almedalsområdet samt en del huvudgator avstängda för motortrafik under veckan. Avstängningen gäller från söndagen den 2 juli till söndagen den 9 juli, mellan klockan 09:00-21:00. Eventuellt kommer trafiken att släppas på tidigare den avslutande dagen.

Området som berörs markeras på kartan, så även de bemannade bommar som finns utplacerade samt parkeringen för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Karta över det fordonsfria området finns i menyn till höger. Denna får användas, dock inte i kommersiellt syfte, ange alltid copyright Region Gotland.

Varje sommaren är det även allmänt bilförbud i Visby innerstad från lördagen vecka 24 till och med vecka 35. Bilförbudet innebär att endast behörig trafik får köra i innerstaden.

 

Parkeringsplatser
Parkeringsplatser finns utanför det fordonsfria området . För personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns parkeringsplatser reserverade på Korsgatan och bakom Tonsättarhuset vid Skeppsbron. Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in i området och parkeringsplatser är kostnadsfria.

 

Kollektivtrafik
Flygbussarna har hållplatser vid Östercentrum, busstationen, Konditori Norrgatt samt vid hamnterminalen. Landsbygdstrafiken har hållplatser vid färjeterminalen samt vid Visby busstation.

 

Dispens från motortrafikförbud
Dispens kan medges för leverans- och servicefordon. Ansökan görs digitalt med en ansökan per fordon. Ansökan ska innehålla registreringsnummer på fordonet samt namn och personnummer (tio siffror) på samtliga förare av fordonet som dispensen gäller.

Behörig trafik i området som inte behöver ansöka om dispens är polismyndighet, försvarsmakt, räddningstjänst, ambulanser, sjukvårdstransporter, diplomatregistrerade fordon, fordon med skyddsobjekt samt förare och passagerare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder.

Dispens kan beviljas för:

  • Företag och verksamheter som måste genomföra leveranser inom det avstängda området mellan 09:00 – 21:00. T.ex. leveranser av mat och övrig catering, servicefordon samt vissa fordon avseende mediabevakning.
  • För näringsidkare ges dispens enbart för nyttotrafik. Fordon som används i exempelvis marknadsföringssyfte är förbjudet.
  • Fastighetsägare och boende inom det avstängda området som är folkbokförd på adressen och ägare till fordonet.

 

Förfrågan om dispens 2017
Om du ingår i någon av ovanstående kategorier så kan du ansöka om dispens. Ansökningstiden är mellan den 2 juni och 22 juni, det går att söka även under veckan men då kan handläggningstiden vara något längre. För mer information, länk till dispensansökan samt karta över området hittar du i rutan till höger.

 

Säkerhetszon – dispens beviljas ej
Gatorna närmast Almedalsparken ska vara helt bilfria söndagen den 2 juli till lördagen den 8 juli mellan 17:00-21:00 samt söndagen den 9 juli 09:00-15:00. Temporära mobila avstängningar kommer att användas.

 

Detta klassas som motorfordon
All form fordon oavsett som framförs av någon form av motor. Elcyklar, som inte har en effekt som överskrider 250 watt, är tillåtna, så även exempelvis fordon som används av rörelsehindrade personer.

Information om fordon, bedömning av elcykel med mera finns på Transportstyrelsens hemsida.

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?