Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Barns och ungas skolmisslyckanden – har vi kompetens och kunskap?

Arrangör:
Sveriges Psykologförbund
Dag:
5/7 2017 12:30 - 13:30
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Barn/ungdom
Ämnesområde 2:
Utbildning
Språk:
Svenska
Plats:
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Platsbeskrivning:
Sal E30
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Utbildning är den viktigaste skyddsfaktorn för ungdomars psykiska hälsa och framtida möjligheter. Ju tidigare utbildningskedjan bryts, desto sämre tenderar framtidsutsikterna att bli. Men en växande skara ungdomar går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Allt fler unga lämnar skolan i förtid.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Risken för skolmisslyckande går att påverka genom kunskap om vad som främjar hälsa och insatser som genomsyrar hela skolans organisation. Elevhälsans viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan, men de hälsofrämjande insatserna lyser ofta med sin frånvaro. Genom att flytta fokus från åtgärdande insatser på individnivå, och istället fokusera på hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp- och organisationsnivå, kan vi skapa lärmiljöer som främjar hälsa och rustar eleverna för framtiden. I elevhälsan finns redan idag kompetens och potential att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i enlighet med skollagen. Dock saknas ofta både förutsättningar och kunskap från skolhuvudmännens sida för att kunna ta tillvara på denna potential. Genom att använda elevhälsans kompetens på ett mer effektivt sätt, skulle vi bättre kunna främja barns och ungas livschanser och förebygga psykisk ohälsa, skolmisslyckanden och utanförskap.

Medverkande:
  • Anna Sandell, Moderator (leg psykolog), Psifos
  • Daniel Söderberg, 2:e vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund
  • Åsa Ernestam, utredare, SKL
  • Helene Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
  • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
  • Malin Gren Landell, Utvecklingsledare/Leg psykolog, Utbildningsdepartementet
  • Emma Sterky, Utredare, Utbildningsdepartementet
Kontaktperson 1:
Susanne Bertman, Sveriges Psykologförbund, 0709-676413, susanne.bertman@psykologforbundet.se
Tillgänglighet
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Allergihänsyn
Webbsändning www.psykologforbundet.se
Förtäring
Nej
Sökord:
Elevhälsa, Skola, Skolforskning, Utbildning
Sidvisningar:
890

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?