Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Havets miljö och dess förändring - har vi kunskapen att förvalta havet på ett hållbart sätt?

Arrangör:
SMHI
Dag:
4/7 2017 09:00 - 10:00
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Klimat/miljö
Ämnesområde 2:
Hållbarhet
Språk:
Svenska
Plats:
Briggen Tre Kronor, fartyg
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Havet runt Sverige påverkas av mänsklig aktivitet, både i närområdet och på en global skala. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges egna miljömål?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

En stor tillförsel av näringsämnen till Östersjön och en fiskeriförvaltning som saknat en ekosystembaserad grund har lett till kraftigt negativa förändringar i Östersjöns havsmiljö, bland annat en stor utbredningen av syrefria bottnar. Haven utsätts även för utsläpp av giftiga ämnen och skräp. Förändringar i klimatet påverkar haven genom uppvärmning, försurning och spridning av nya arter. Vi presenterar en överblick av havsforskning, miljöövervakning och förvaltning av haven runt Sverige. Vi belyser de kunskapsluckor vi anser finns för att Sverige ska kunna säkerställa ett hållbart nyttjande av havsresurserna. I ett efterföljande samtal mellan forskare, myndigheter och politiker diskuterar vi hur Sverige kan nå målen och fylla kunskapsluckorna.

Medverkande:
  • Lena Viktorsson, Oceanograf, SMHI
  • Helen Andersson, Enhetschef Oceanografisk forskning, SMHI
  • Signild Nerheim, Oceanograf, SMHI
  • Johan Stål, Marinbiolog, SMHI
  • Thomas Johansson, Enhetschef Havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten
  • Åsa Ranung, Chef Vattenmiljö, WWF
  • Tina Elfwing, Föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Kontaktperson 1:
Lena Viktorsson, SMHI, 0764-957676
Kontaktperson 2:
Isa Alt Åkermark, SMHI, 0738-684047
Tillgänglighet
Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
Sökord:
Havet, Havsmiljödirektivet, Hållbarhetsmål, Klimat, Vattendirektivet
Sidvisningar:
854

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?