Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Målkonflikter – är det statens fel att städerna inte kan skapa ett hållbart transportsystem?

Arrangör:
Trivector AB
Dag:
5/7 2017 10:15 - 11:00
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Klimat/miljö
Ämnesområde 2:
Hållbarhet
Språk:
Svenska
Plats:
Mellangatan 54, Bryggarsalen
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Många städer har idag långtgående mål om ett hållbart transportsystem, och att minska biltrafiken. Samtidigt anser nationella myndigheter att kommunernas trafikplanering inte klarar av prognosticerade trafikökningar. Det finns i många fall en tydlig konflikt mellan dessa synsätt. Hur kan den lösas?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Enligt Trafikverket skall trafiken öka med 25 procent för personbilar och 55 procent för lastbilar till 2030 jämfört med 2010. Det innebär stora problem för många städer och regioner. Storstadskommuner planerar för minskad biltrafik medan omgivande pendelkommuner ofta har en planering som bidrar till mer trafik. Kommuner med centrala förtätningsprojekt upplever att nationella myndigheters transportplanering krockar med deras ambitioner att begränsa biltrafiken och bygga bostäder och arbetsplatser centralt. Nationella myndigheter anser att de lösningar som kommuner föreslår måste klara de trafikökningar som är prognostiserade. Samtidigt menar de kommuner som arbetar med att skapa hållbara städer och regioner, att den nationella nivåns sätt att betrakta prognoser och transportlösningar inte överensstämmer med vare sig nationella eller lokala miljömål. På detta seminarium diskuterar vi målkonflikter mellan nationell prognosstyrd planering och lokala myndigheters mål och ambitioner.

Medverkande:
  • Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket
  • John Hultén, centrumföreståndare, K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik
  • Karin Svensson Smith, ordf Trafikutskottet, (MP) Riksdagen
  • Mari-Louise Wernersson, kommunalråd, (C) Falkenberg
  • Hanna Wennberg, affärsområdesansvarig, Trivector
  • Christer Ljungberg, vd, Trivector
Kontaktperson 1:
Karin Lindskog Johansson, Trivector Traffic AB, 010-4565733, karin.lindskog@trivector.se
Twitter:
Tillgänglighet
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Allergihänsyn
Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
Sökord:
Hållbar stadsutveckling, Klimat, Kommun, Myndigheter, Transport
Sidvisningar:
272

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?