Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Hur skapar vi förtroende för järnvägen?

Arrangör:
Botniska korridoren, Näringslivets transportråd, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan
Dag:
5/7 2017 10:15 - 11:20
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Infrastruktur
Ämnesområde 2:
Klimat/miljö
Språk:
Svenska
Plats:
Klockgränd 4, innegård, brun dörr
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Järnvägen har en viktig roll att fylla för att både nå Sveriges högt ställda klimatmål och sysselsättningsmål med EUs lägsta arbetslöshet som delmål. Men vad krävs av underhållet för att skapa den tillförlitlighet som krävs för att fler transporter ska ske med järnväg? Vad bör göras framöver?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Samarrangemang med Näringslivets transportråd Med en järnväg vi kan lita på ökar möjligheterna för att flytta gods- och persontransporter från väg till järnväg och på så sätt nå våra högt ställda miljömål samtidigt som ett tillförlitligt transportsystem är en förutsättning för att ett exportberoende land som Sverige ska kunna skapa fler jobb. Bland andra OECD pekar i sin rapport om Northern sparsley populated areas att näringslivet i stora delar av Sverige främst kan växa genom att nå ut till större marknader. Hur ser järnvägens olika aktörer på dagens situation och framförallt - hur ska vi arbeta framöver? Programpunkter: 1. De viktigaste åtgärderna för ökad tillförlitlighet - inspel från järnvägens aktörer 2. Trafikverkets syn på tillförlitlighet och underhåll 3. Vilka åtgärder ser vi alla som prioriterade och vem är ansvarig?Hur kan underhållet bidra till bättre mobilitet och ökad konkurrenskraft? 4. Vad händer nu? Processen framåt – vem gör vad?

Medverkande:
  • Per Bondemark, Ordförande, Näringslivets transportråd
  • Jan Kilström, VD, Green Cargo
  • Helene Biström, VD, Infranord
  • Johan Söör, VD, MTR Express
  • Anna Lundman, Chef verksamhetsområde Underhåll, Trafikverket
Kontaktperson 1:
Joakim Berg, Projektledare, Botniska korridoren, 0702-395460, Joakim.berg@bothniancorridor.com
Twitter:
Tillgänglighet
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Allergihänsyn
Webbsändning Regionvasterbotten.se
Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
Sökord:
EU, Infrastruktur, Näringsliv, Samhällsbyggande, Transport
Sidvisningar:
911

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?