Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Hur skapar vi giftfria kretslopp mellan stad och land – och vad håller oss tillbaka?

Arrangör:
Östersjödagarna, IVL Svenska Miljöinstitutet
Dag:
6/7 2016 11:00 - 11:45
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Klimat/miljö
Ämnesområde 2:
Hållbarhet
Språk:
Svenska
Plats:
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Platsbeskrivning:
Sal E22
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur kan vi säkerställa återvinningen av näringsämnen mellan stad och land och samtidigt undvika förorening av miljön? Hur skapar vi attraktiva kretslopp för miljön, konsument och jordbruk och vem betalar? Vilka innovativa tekniska lösningar finns idag och vilka prioriteringar står politiken inför?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Dagens konsumenter ställer höga krav på att livsmedel och andra produkter ska klara tuffa granskningar ur såväl etik, miljö- och klimatperspektiv. Kretslopp och resurseffektivitet blir allt viktigare delar i ett seriöst hållbarhetsarbete. Idag läggs omkring 20 % av avloppsslammet på åkermark. Slammet innehåller fosfor, en kritisk resurs som bör återvinnas och återanvändas. När avloppsvatten renas från oönskade ämnen som läkemedelsrester, PFAS, tungmetaller och mikroplast, hamnar dessa istället i slammet. Därmed uppstår en konflikt med miljömålet Giftfri miljö. Förra året antog Europeiska kommissionen ett ambitiöst paket om cirkulär ekonomi, där en industribiprodukt används som råmaterial i en annan bransch. Det ökar trycket för ny och ren teknik och resulterar i att regeringen och myndigheter måste tänka om. Det finns idag ett antal innovativa (tekniska) lösningar på marknaden, som kan förvandla slammet till en ren produkt, och som samtidigt skapar giftfria kretslopp.

Medverkande:
  • Östen Ekengren, IVL-Svenska miljöinstitutet
  • Kristina Yngwe, riksdagsledamot (c)
  • Emma Nohrén, riksdagsledamot mp)
  • Peter Wallenberg, expert vatten och kretslopp, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Mariana Granström, Fazer
  • Tord Svedberg, vd, IVL-Svenska miljöinstitutet
  • Anders Finnson, Svenskt Vatten
Kontaktperson 1:
Petra Lindberg, Uppsala universitet Campus Gotland, 0498-108249
Kontaktperson 2:
Peter Wallenberg, LRF, 073-3604174
Tillgänglighet
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Förtäring
Ja
Sökord:
cirkulär ekonomi, fosfor, Hållbarhet, slam, Östersjön
Sidvisningar:
1734

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?