Utskrift från www.gotland.se/almedalsveckan

Mälarregionen har växtvärk - utan vattenplanering begränsas tillväxten!

Arrangör:
Mälardalsrådet, Mälarens vattenvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund
Dag:
2/7 2013 13:00 - 14:15
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Klimat/miljö
Språk:
Svenska
Plats:
Donnerska huset, Donners plats 1
Platsbeskrivning:
Hörsalen
 

Beskrivning av evenemanget

Möjligheter med, och gränser för, vattenresurserna i en tillväxande region. Seminariet belyser vilka tjänster ekosystemen i Mälarregionens vatten bidrar med, vad de är värda och vilka hot som finns.

Utökad beskrivning av evenemanget

Fungerande vattenmiljöer i Mälarregionen, från vattendrag till Östersjön, är en förutsättning för att regionen ska kunna tillväxa. Men dricksvattenförsörjning, rekreationsvärden och naturvärden säkras inte upp av sig själva. Seminariet belyser vilka tjänster ekosystemen i Mälarregionens vatten bidrar med, vad de är värda och vilka hot som finns. Frågan är vem som tar ansvar för att säkra dem och vad det kosta. Moderator: Mats Johansson, VERNA/Ecoloop.

Medverkande:
Björn Risinger, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten. Lisa Svensson, Havs- och vattenambassadör, Miljödepartementet. Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd (C), Stockholms läns landsting. Anders Larsson, Tyrens AB. Staffan Jansson, Ordförande, Mälarens vattenvårdsförbund. Fredrik Moberg, Stockholm recilience center.
Kontaktperson 1:
David Liderfelt, Mälardalsrådets miljöutskott, 021-391123
Kontaktperson 2:
Susanna Vesterberg, Sekreterare, Mälarens vattenvårdsförbund, 021-195168
Tillgänglighet
Miljödiplomerat
Förtäring
Nej
Sökord:
ekosystemtjänster, miljö, Mälardalen, naturresurser, vattenförvaltning
Sidvisningar:
3592

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00, 13:00-16:00
E-post: almedalsveckan@gotland.se, mark.almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.