Praktisk information

Information sänds ut till de som har fått tillstånd att hyra allmän plats/mark. I tillståndet finns storleken på ytan beskriven, vilket nummer markytan har samt vilka regler som gäller för markupplåtelsen.

Den som är ansvarig för ytan ansvarar även för vad som genomförs på platsen, att nödvändiga tillstånd finns samt att svensk lagstiftning följs. Som markhyrare har man även ett informationsansvar för de regler som gäller mot underleverantörer och personal. Läs mer under Regler för att hyra mark.

Information om gällande ljudregler sänds ut tillsammans med tillståndet.

 

Byggtider

Uppbyggnad är tillåtet från måndagen den 25 juni från klockan 12:00 till lördag den 30 juni 2018, mellan klockan 06.00-22.00.

Under och efter veckan är uppbyggnad tillåtet dagligen klockan 06.00-09:00 och 21:00 -22.00 samt direkt efter talet söndag den 9 juli.

Det som byggs på markytan får vara max 3,5 meter högt från marken till byggnadens takfot. Svävare, luftballonger eller liknande i luftrummet kräver tillstånd av Visby flygplats.

 

Trafik och transporter

Hela Almedalsområdet är avstängt för biltrafik mellan klockan 09.00-21 hela veckan. Planera för transporter och leveranser med motorfordon under övrig tid. Använd gärna alternativa transportmedel som cykel eller kärror. Inom området finns endast p-platser reserverade för personer med parkeringstillstånd för funktionshindrade. Det är inte tillåtet att använda den hyrda markytan för att ställa upp fordon.

Mer information och kartor som visar det bilfria området samt p-platser utanför området finns under Kartor.

 

Tält, internet, el och vatten

Blankett för beställning av el sänds ut under våren från Mark- och stadsmiljö Region Gotland. Förteckning över företag som erbjuder tält och internetlösningar finns under Service och tjänster.

För att ansluta vattenledning kontakta arbetsledare för ledningsnäten Anders Ekström, telefon 0498-269763 eller via e-post anders.ekstrom@gotland.se.

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?