Regler för att hyra mark

Under Almedalsveckan hyr många arrangörer mark av Region Gotland i syfte att ordna offentliga möten, debatter och seminarier på platsen. Den typen av möten kallas allmänna sammankomster. Upplåtelsen av marken regleras i ordningslagen och allmänna sammankomster regleras både i grundlagen och i ordningslagen. Ansökan om användande av offentlig plats respektive allmän sammankomst görs på samma blankett hos polisen. Läs mer under Tillstånd du behöver.

Ansökan ska göras av den förening, organisation eller företag som ska använda platsen. Det är sökande, det vill säga anordnaren, som ansvarar för ordning och säkerhet på den plats ansökan avser. Region Gotland är remissinstans till polisen när det gäller användande av offentlig plats. Faktura för markupplåtelsen skickas från Region Gotland till anordnaren, i samband med att remissvaret skickas till polisen.

Tekniska nämnden upplåter mark på följande villkor:

 • Taxa för markupplåtelse tillämpas enligt beslut i regionfullmäktige.
 • Evenemangets syfte är att föra dialog och debatt kring aktuella samhällsfrågor.
 • Evenemanget ska vara kostnadsfritt och öppet för alla klockan 10:00-18:00.
 • Ett evenemang som säljer/lanserar en vara eller tjänst eller enbart visar upp en verksamhet uppfyller inte kriterierna.
 • Upplåtelse eller uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
 • Arrangören ansvarar för att evenemanget är förenligt med svensk lagstiftning.
 • Riktlinjer för högsta ljudnivå medföljer i polistillståndet
 • Sökande följer de bygg- och demonteringstider som Region Gotland fastställt. Huvudregeln är att monter som uppförts på den upplåtna platsen får vara max 3,5 meter hög från marken till monterns takfot.
  Zeppelinare och liknande i luftrummet kräver särskilt tillstånd från Swedavia.
 • Arrangören ansvarar själv för eventuell el- och internetförsörjning till den upplåtna platsen.
 • Inga fordon får ställas på platsen.

 

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?