Sammanfattning av 2016

Almedalsveckan har fortsatt att utvecklas som världens största demokratiska mötesplats. 1756 olika organisationer genomförde 3796 evenemang kring samhällsfrågor. Ännu fler organisationer är på plats som medverkande och deltagare i evenemang.

Nittio procent av alla evenemang genomförs måndag till torsdag, på tisdagen var det över 1000 evenemang.

Arrangörer
Ungefär 100 evenemang arrangerades av riksdagspartierna. Flest evenemang arrangerades av företag, dock med en minskning från föregående år. Tolv procent av evenemangen arrangerades gemensamt av olika organisationstyper, till exempel av ett universitet, ett företag och en ideell förening tillsammans.

Medverkande
Nästan var tredje evenemang hade politisk medverkan. Antalet medverkande var 7540, 48 procent av dessa var kvinnor. Partiledare medverkade vid 106 tillfällen, ministrar vid 273 gånger och riksdagsledamöter vid 571 tillfällen. Totalt medverkande någon politiker från riksdagspartierna 1734 gånger, ofta en och en men ibland fler eller alla talespersoner samlade på ett evenemang.

Den mest aktive ministern var miljöminister Karolina Skog med 23 evenemang och den mest aktive partiledaren är Gustav Fridolin med 19 evenemang.

Internationell medverkan
Antalet evenemang på engelska ökar något för varje år, i år genomfördes 103 evenemang till någon del på engelska. Där dominerar ämnen som internationella frågor, EU, ekonomi, forskning.

Tillgänglighet och miljödiplomerade evenemang
2016 var 55 procent av alla evenemang miljödiplomerade, en stor ökning jämfört med tidigare år. 85 procent har beskrivit sin tillgänglighet i år jämfört med 75 procent föregående år. Arrangörer använde i större utsträckning lokaler som är tillgänglig för rullstol och hade teleslinga vid fler evenemang.

Vård och omsorg största ämne
Årets störst ämnen var Vård/omsorg, Hållbarhet och Barn/Ungdom. Den största ökningen jämfört med föregående år stod Klimat/miljö, Integration/Mångfald och Digitalisering för. Politiker medverkade flest gånger i evenemang med ämnen Vård/omsorg, Byggande och Klimat/Miljö.

Formen för evenemang
Seminarier var den vanligast förekommande formen av evenemang, snittiden var som tidigare år knappt en timme. Andra typer av evenemang var debatt, filmvisning, tal, mötesplats, workshop, utfrågning eller samtal. Seminarier och samtal har ökat, mötesplatser och utfrågningar har minskat något i antal.

Alla siffror, tabeller och grafer
Läs mer statistik från 2016 och tidigare år i länkarna till höger.

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?